آفتاب

لپ تاپ

Lenovo Fujitsu IBM MSI Samsung Sony Asus Apple HP Acer Dell

قیمت لپ تاپ - Sony

پردازنده رم سایز صفحه نمایش گرافیک هارد دیسک قیمت با گارانتی (تومان)
  SONY VAIO Pro 11 i7 8 11.6 Touch intel 128ssd ۵,۳۰۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF 1521 i5 8 15.6 2g 750 ۳,۸۰۰,۰۰۰
  SONY Pro 13 SVP i5 4 13.3 intel 128ssd ۴,۲۰۰,۰۰۰
  SONY Fit 15E SVF A10-5745M 8 15.6 1g 1T ۳,۳۰۰,۰۰۰
  SONY FIT-SVF15213 i3 8 15.6 intel 1T ۲,۶۰۰,۰۰۰
VAIO SVE1413BCX 14"-BrightLED 320GB ۲,۱۰۰,۰۰۰
Vaio T13125CDS 13.3"-BrightLED 500GB ۴,۰۵۰,۰۰۰
Vaio EH36FX 15.6"-BrightLED ---
Vaio EH32FX 15.6"-BrightLED ---
Vaio F23BFX 16.4"-BrightLED ---
Vaio F23EFX 16.4"-BrightLED ---
Vaio F23B9E 16.4"-BrightLED 640GB ۲,۹۰۰,۰۰۰
VAIO CB37FD 15.6"-BrightLED ---
Vaio Z213GX 13.3"-BrightLED ---
Vaio YB35KX 11"-BrightLED ---
Vaio YB33KD 11"-BrightLED ---
Vaio E14126CX 14"-BrightLED --- ۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E1411JFX 14"-BrightLED ---
Vaio E1411DFX 14"-BrightLED ---
Vaio E1411MFX 14"-BrightLED 500GB ۲,۸۵۰,۰۰۰
Vaio E14118FX 14"-BrightLED 750GB ۲,۷۰۰,۰۰۰
Vaio E14116FX 14"-BrightLED --- ۲,۹۰۰,۰۰۰
Vaio E14114FX 14"-BrightLED --- ۲,۸۰۰,۰۰۰
Vaio E14112FX 14"-BrightLED ---
Vaio E1513RCX 15.6"-BrightLED 500GB ۲,۹۰۰,۰۰۰
Vaio E1512KCX 15.6"-BrightLED --- ۳,۴۵۰,۰۰۰
Vaio E1512NCX 15.6"-BrightLED 320GB ۲,۳۰۰,۰۰۰
Vaio E1511GFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E1511HFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E1511KFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E1511RFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E1511MFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E15115EGB 15.4"-BrightLED ---
Vaio E15117FD 15.6"-BrightLED 750GB ۲,۹۵۰,۰۰۰
Vaio E15112FX 15.6"-BrightLED ---
Vaio E15124CX 15.6"-BrightLED 750GB ۲,۴۵۰,۰۰۰
Vaio E15126CX 15.6"-BrightLED 750GB ۲,۷۵۰,۰۰۰
Vaio E15134CX 15.6"-BrightLED 750GB ۲,۴۵۰,۰۰۰
Vaio E1512GCXW 15.6"-BrightLED 500GB ۳,۰۰۰,۰۰۰
Vaio E14A37CDH 14"-BrightLED 1024GB ۴,۶۵۰,۰۰۰
Vaio E14A15FX 14"-BrightLED ---
Vaio CA2SFX 14.1"-BrightLED 640GB ۲,۶۰۰,۰۰۰
Vaio S13127PX 13.3"-BrightLED --- ۴,۷۰۰,۰۰۰
Vaio SE1DGX 15.6"-BrightLED ---
Vaio SE1CGX 15.6"-BrightLED ---
Vaio SE1CFX 15.6"-BrightLED ---
Vaio SE23EFX 16.4"-BrightLED ---
Vaio SE23FX 15.6"-BrightLED --- ۳,۳۵۰,۰۰۰
VAIO SVS13127PXB 13.3"-BrightLED 750GB ۴,۸۵۰,۰۰۰
VAIO SVE14A390X 14"-BrightLED 750GB ۳,۰۵۰,۰۰۰
Vaio SVS15127PX 15.6"-BrightLED --- ۴,۶۴۰,۰۰۰
Vaio EG32FX 14.1"-BrightLED ---