> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - گروه بهمن
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - گروه بهمن

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  مزدا3 ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کارا - دو کابین ۹۵,۸۰۰,۰۰۰ ۹۶,۲۶۰,۰۰۰
  وانت کارا - تک کابین ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ ۸۶,۵۶۰,۰۰۰
  وانت کاپرا ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
  مینی بوس مکسوس ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
  مینی بوس ایسوزو جدید مدل سحر ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
  هاوال H9
  هاوال H6
  هاوال H2 ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
  وانت کاپرا2 دوکابین . دو دیفرانسیل ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۸۵۰,۰۰۰
  وانت کارا 2000 - دو کابین ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۳۰۰,۰۰۰
  وانت کارا 2000 - تک کابین ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۹۵۰,۰۰۰
  بسترن B30 ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰
  مزدا3 تیپ 4 ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
  مزدا3 تیپ 3 ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۹۵۹,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
بسترون . فاو B50 ۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۳۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو 18 تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو 8 تن بدون کاربری ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو 6 تن بدون کاربری ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو 5 تن بدون کاربری ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
آسا . فاو B50 ۶۳,۲۰۰,۰۰۰
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا 2 کابین ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا 2 فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 با موتور 1.6 ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰