> قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - پارس خودرو
آفتاب

خودرو

خودروهای تولید داخل سیف خودرو ریگان خودرو عظیم خودرو ایران خودرو سایپا مدیران خودرو کرمان موتور پارس خودرو کرمان خودرو گروه بهمن ام‌جی و جیلی آمیکو کارمانیا دیار خودرو مرتب خودرو زاگرس خودرو راین

قیمت خودرو - خودروهای تولید داخل - پارس خودرو

قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه ( تومان )
  برلیانس کراس ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 + مولتی‌ ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس. اتوماتیک 1.5 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
  رنو تندر 90 ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف شخصی ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۴,۵۸۴,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف آمبولانس ۱۰۸,۹۹۱,۰۰۰
  ون هایس (برلیانس H2L) / تاخوگراف تاکسی ۱۱۳,۵۷۵,۰۰۰
  پیکاپ دوکابین ریچ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو - دنده‌ای . گیربکس JHQ ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۴۸,۹۵۶,۰۰۰
  رنو پارس تندر . گیربکس JHQ + مولتی ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۲۶۴,۰۰۰
  رنو پارس تندر + مولتی مدیا ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۳,۰۶۴,۰۰۰
  رنو پارس تندر ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۲۰۰,۰۰۰
  رنو تندر 90 گیربکس JHQ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۴۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.6 + مولتی‌ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۷,۷۹۶,۰۰۰
  برلیانس کراس (C3) اتوماتیک 1.5 ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۹۷۴,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۴۸۱,۰۰۰
  برلیانس H330 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۶۵۹,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای 1.6 ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H330 دنده‌ای 1.5 ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 + مولتی‌مدیا ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳,۷۴۱,۰۰۰
  برلیانس H320 اتوماتیک 1.5 + مولتی مدیا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۹۱۹,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای 1.6 ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۴۰۰,۰۰۰
  برلیانس H320 دنده‌ای 1.5 ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۱۴,۰۰۰
  برلیانس H230 اتوماتیک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰,۰۰۰
  برلیانس H220 اتوماتیک ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای + رینگ آلومینیومی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴,۷۸۰,۰۰۰
  برلیانس H220 دنده‌ای ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰,۰۰۰
رنو پارس تندر ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ ۳۸,۱۸۴,۰۰۰
کولیوس تیپ 2 ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۸۰۰,۰۰۰
کولیوس تیپ 1 ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۱۰,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۲۷۷,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۶۶۲,۰۰۰
کولیوس تیپ 6 ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
کولیوس تیپ 5 ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
پیکاپ دو کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۲۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
مگان 2000 دنده ای ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
مگان 2000 تیپ 2 ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
مگان 2000 تیپ 1 ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۷۷۹,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو 4 ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
رنو تندر E2 آپشن دار ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
مگان 1600 تیپ 1 ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
مگان 1600 تیپ 2 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۹۶۶,۰۰۰
مگان 2000 اتومات . آپشن دار ۸۹,۵۰۰,۰۰۰
مگان 2000 اتومات ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID
نیسان تینا HIGH ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۳۷۰,۰۰۰
مورانو 2012 ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰