آفتاب

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 747
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3319 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3416 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 23:55 معراج MRJ2821 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 23:55 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:55 تابان TBN6325 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 23:55 زاگرس IZG4030 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 23:50 ماهان IRM4528 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 23:50 آسمان IRC855 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:45 ماهان IRM1012 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 23:45 ایران ایر IRA3441 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 23:45 آسمان IRC627 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:45 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:45 کیش ایر KIS7080 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 23:40 ماهان IRM4540 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 23:40 آتا TBZ5624 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:35 قشم ایر QSM1249 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 23:30 ماهان IRM4576 بم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 23:30 آتا TBZ5628 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:25 کاسپین CPN019 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:30 آتا TBZ5696 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:30 آتا TBZ5614 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:25 سپهران SHI4321 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 23:20 کارون KRU2611 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:20 قشم ایر QSM1219 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:15 وارش VRH5833 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 23:10 کاسپین CPN049 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:10 آسمان IRC861 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:00 زاگرس IZG4046 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:55 ایران ایر IRA427 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:00 وارش VRH5823 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 22:50 ایران ایر IRA442 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 22:50 ایران ایر IRA278 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 22:45 کاسپین CPN6961 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:45 معراج MRJ2841 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 22:45 کیش ایر KIS7056 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 22:35 وارش VRH5841 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 22:35 ایران ایر IRA3313 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 22:30 کاسپین CPN6951 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:30 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:30 ایران ایر IRA469 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 22:25 ایران ایرتور IRB979 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 22:15 کاسپین CPN6985 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 22:10 زاگرس IZG4062 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 22:10 آسمان IRC833 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 22:05 ایران ایر IRA263 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 22:05 زاگرس IZG4070 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 22:00 کاسپین CPN029 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:00 زاگرس IZG4012 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 22:00 وارش VRH5867 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 21:55 زاگرس IZG4038 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:45 وارش VRH5873 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 21:40 ماهان IRM1048 بیرجند ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 21:30 معراج MRJ2828 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 21:15 آسمان IRC603 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 21:20 آتا TBZ5620 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 21:15 قشم ایر QSM1241 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 21:00 آسمان IRC3774 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:50 ماهان IRM4543 شهرکرد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 21:00 تابان TBN6257 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 20:50 آسمان IRC859 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:50 آتا TBZ5679 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:45 آسمان IRC823 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 20:45 کارون KRU2609 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:45 آسمان IRC3725 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 20:40 ماهان IRM1066 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 20:15 آسمان IRC3963 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:00 تابان TBN6246 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 19:45 ماهان IRM1082 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 19:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 19:40 زاگرس IZG4010 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:35 ایران ایر IRA3359 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 19:30 کاسپین CPN6915 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:05 قشم ایر QSM1272 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:10 آتا TBZ5660 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:25 سپهران SHI4333 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 19:25 کارون KRU2621 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:30 آتا TBZ5676 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:05 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 18:55 کاسپین CPN6939 ماهشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:00 آسمان IRC635 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:50 ماهان IRM1078 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 18:45 ایران ایرتور IRB997 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:45 پويا PYA2315 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 18:30 ماهان IRM1056 رفسنجان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 18:30 ایران ایر IRA381 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 18:30 قشم ایر QSM1283 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB961 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:30 ایران ایرتور IRB971 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:30 زاگرس IZG4052 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 18:25 زاگرس IZG4044 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 18:00 آتا TBZ5609 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:00 زاگرس IZG4020 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 17:50 ماهان IRM1019 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 17:45 کاسپین CPN017 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 17:45 کاسپین CPN027 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 17:45 ایران ایر IRA353 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 17:45 آسمان IRC641 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 17:45 قشم ایر QSM1290 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:45 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 17:45 وارش VRH5821 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 17:30 ماهان IRM1086 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 17:40 ساها IRZ171 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 17:30 تابان TBN6264 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 17:30 وارش VRH5819 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 17:25 ماهان IRM1084 زابل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 17:25 معراج MRJ2817 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 17:20 آسمان IRC601 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 17:15 تابان TBN6341 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 17:05 کارون KRU2615 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:00 ایران ایر IRA3381 سبزوار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 17:00 آتا TBZ5603 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 16:45 کاسپین CPN045 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 16:45 کاسپین CPN015 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 16:35 آسمان IRC831 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 16:30 کیش ایر KIS7024 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:30 وارش VRH5825 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 16:20 آسمان IRC3845 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:15 ماهان IRM1080 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:10 زاگرس IZG4034 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 15:50 آسمان IRC633 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:30 کیش ایر KIS7030 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 15:30 آسمان IRC645 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:30 آسمان IRC851 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 16:05 آسمان IRC3776 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 16:00 ساها IRZ163 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 15:15 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 15:25 معراج MRJ2805 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 15:15 تابان TBN6255 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 14:55 ایران ایر IRA494 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 15:00 ماهان IRM4568 بجنورد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 14:50 ایران ایر IRA257 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ a320
شنبه 14:45 تابان TBN6223 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 14:45 زاگرس IZG4050 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 14:45 وارش VRH5843 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 14:35 کاسپین CPN6991 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:30 ایران ایر IRA235 شیراز/بندرلنگه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 14:25 ایران ایر IRA3335 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 14:25 ماهان IRM1090 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 14:15 ایران ایرتور IRB965 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:10 ماهان IRM4578 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 14:05 ایران ایر IRA3470 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 13:50 سپهران SHI4319 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 13:45 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 13:45 ایران ایر IRA320 خرم‌آباد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:25 زاگرس IZG4040 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 13:20 ایران ایر IRA3322 رامسر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 13:20 آسمان IRC3711 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 13:20 تابان TBN6221 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 13:00 زاگرس IZG4032 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 13:10 قشم ایر QSM1253 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:00 زاگرس IZG4026 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:45 ماهان IRM4538 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 12:30 ماهان IRM1054 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 12:25 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:20 آسمان IRC625 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:10 ماهان IRM4521 گچساران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 12:15 ماهان IRM1032 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 12:05 کارون KRU2505 شیراز/خارگ ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:00 کاسپین CPN039 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:00 تابان TBN6260 ماکو ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 11:50 ایران ایر IRA3327 جهرم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 11:50 تابان TBN6329 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 11:50 ایران ایر IRA274 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 11:45 ماهان IRM1070 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 11:45 ایران ایر IRA264 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 11:40 ماهان IRM4526 ایرانشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 11:30 آتا TBZ5622 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:40 ایران ایر IRA3304 خوی ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 11:20 آتا TBZ5636 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:15 آسمان IRC821 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 11:15 آسمان IRC3772 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 11:15 کیش ایر KIS7104 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:15 ایران ایر IRA3330 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 11:10 ماهان IRM1094 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 747
شنبه 11:10 ماهان IRM1017 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 11:10 ماهان IRM1074 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 11:05 کیش ایر KIS7168 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:00 آتا TBZ5607 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:00 ساها IRZ183 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 10:45 ماهان IRM4581 شهرکرد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 10:45 تابان TBN6286 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 10:45 کیش ایر KIS7124 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 10:45 زاگرس IZG4072 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 10:40 ایران ایر IRA3413 بجنورد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 10:45 پويا PYA2311 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 10:30 ماهان IRM1030 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 10:30 ماهان IRM4532 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 10:00 آتا TBZ5711 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:00 زاگرس IZG4022 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 09:55 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:30 کاسپین CPN6937 ماهشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 09:50 ایران ایر IRA406 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:40 ایران ایر IRA217 بیرجند ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
شنبه 09:35 ایران ایر IRA3414 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 09:30 ایران ایرتور IRB937 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 09:15 وارش VRH5837 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 09:05 آسمان IRC863 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 09:00 قشم ایر QSM1331 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:00 وارش VRH5853 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 08:55 زاگرس IZG4024 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:50 آسمان IRC841 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:30 ماهان IRM4587 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 08:40 زاگرس IZG4076 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:45 آسمان IRC839 سنندج ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:15 آتا TBZ5626 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:25 آسمان IRC3915 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:10 قشم ایر QSM1237 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:10 سپهران SHI4311 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 08:05 کاسپین CPN021 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:05 زاگرس IZG4016 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:05 زاگرس IZG4090 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:00 قشم ایر QSM1211 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:40 کارون KRU2619 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:45 تابان TBN6290 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 07:40 وارش VRH5815 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 07:40 ایران ایر IRA272 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 07:40 ایران ایر IRA412 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 07:30 تابان TBN6251 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 07:30 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:30 ایران ایر IRA342 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 07:25 سپهران SHI4302 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 07:25 آسمان IRC3770 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:20 ماهان IRM1062 سیرجان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 07:20 ایران ایر IRA282 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ a320
شنبه 07:15 وارش VRH5801 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 07:10 ماهان IRM1050 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 07:00 آتا TBZ5601 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:45 ماهان IRM1038 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 06:50 آتا TBZ5699 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:00 آتا TBZ5678 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:30 ماهان IRM4530 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 06:25 آسمان IRC3768 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:55 ماهان IRM1036 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
جمعه 23:55 ماهان IRM4592 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 23:55 کاسپین CPN049 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:55 ایران ایر IRA3332 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 23:50 ماهان IRM1061 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 23:50 ایران ایر IRA353 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:50 ایران ایر IRA3406 ارومیه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 23:45 ماهان IRM1012 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 23:45 قشم ایر QSM1272 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:45 ایران ایرتور IRB963 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:45 ایران ایرتور IRB8097 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 23:40 کاسپین CPN019 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:40 آتا TBZ5660 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:35 قشم ایر QSM1253 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:35 زاگرس IZG4048 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 23:35 کیش ایر KIS7124 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 23:30 آسمان IRC861 آبادان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:30 آسمان IRC627 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:15 کیش ایر KIS7080 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 23:15 وارش VRH5815 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 23:15 وارش VRH5837 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 23:10 تابان TBN6264 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 23:05 آسمان IRC3725 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:00 معراج MRJ2821 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:00 معراج MRJ2815 چابهار ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3410 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 23:00 ایران ایرتور IRB989 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:00 تابان TBN6246 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 22:55 ایران ایر IRA317 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 22:55 ایران ایر IRA3311 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 22:55 آسمان IRC641 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 22:45 ایران ایر IRA269 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
جمعه 22:45 ایران ایر IRA3429 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 22:40 ماهان IRM1052 کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 22:45 قشم ایر QSM1225 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 22:40 کاسپین CPN041 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:30 سپهران SHI4311 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 22:30 آسمان IRC601 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 22:25 زاگرس IZG4056 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 22:25 ایران ایرتور IRB947 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:20 ساها IRZ157 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 22:15 ایران ایر IRA3319 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 22:15 قشم ایر QSM1229 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 22:10 سپهران SHI4302 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 22:00 زاگرس IZG4070 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 22:00 معراج MRJ2828 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 21:55 ایران ایرتور IRB971 بوشهر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:50 کارون KRU2611 دزفول ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 21:50 کارون KRU2607 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 21:50 تابان TBN6341 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 21:45 ایران ایر IRA408 بوشهر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 21:00 آتا TBZ5605 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:45 کیش ایر KIS7052 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:25 قشم ایر QSM1295 گرگان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:50 فلای پرشیا FPI7404 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 20:40 زاگرس IZG4054 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:40 آسمان IRC3963 اردبیل ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:35 ایران ایرتور IRB997 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:30 قشم ایر QSM1241 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:30 کیش ایر KIS7024 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:20 کاسپین CPN6909 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:10 ایران ایر IRA3402 اردبیل ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 20:10 کاسپین CPN6991 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 19:50 ایران ایر IRA469 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 19:50 آسمان IRC859 ارومیه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 19:40 زاگرس IZG4042 کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:40 زاگرس IZG4010 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:25 ایران ایر IRA430 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 19:20 قشم ایر QSM1221 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 19:15 ایران ایرتور IRB913 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 19:15 آتا TBZ5624 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 19:15 زاگرس IZG4020 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:15 وارش VRH5853 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 19:05 ایران ایر IRA3418 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
جمعه 19:05 تابان TBN6257 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 18:35 ماهان IRM1042 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 18:35 ایران ایر IRA3416 دزفول ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 18:30 کارون KRU2613 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:30 ایران ایر IRA351 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 18:20 معراج MRJ2845 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 320
جمعه 18:25 ایران ایرتور IRB969 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 18:00 قشم ایر QSM2223 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:15 ماهان IRM1007 خرم‌آباد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
جمعه 18:00 تابان TBN6294 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 18:00 آتا TBZ5679 ارومیه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:40 ساها IRZ171 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 17:35 کاسپین CPN027 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:35 آسمان IRC3776 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:20 ماهان IRM1054 کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 17:15 ماهان IRM1034 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 17:05 آتا TBZ5614 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:00 معراج MRJ2817 عسلویه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 16:45 ایران ایر IRA261 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:30 ماهان IRM4573 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
جمعه 16:25 وارش VRH5823 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 16:20 زاگرس IZG4002 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:15 کیش ایر KIS7054 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:10 معراج MRJ2841 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 16:10 زاگرس IZG4058 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:05 کاسپین CPN047 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:00 ایران ایرتور IRB8005 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:55 ایران ایرتور IRB8019 چابهار ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:55 کاسپین CPN029 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:50 ایران ایر IRA3359 گرگان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 15:15 کیش ایر KIS7128 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:35 آسمان IRC645 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:10 آسمان IRC841 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:10 ایران ایر IRA3340 نوشهر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 15:10 کاسپین CPN6985 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:05 وارش VRH5819 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 15:00 آسمان IRC851 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 14:55 قشم ایر QSM1276 ارومیه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 14:50 آتا TBZ5620 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:45 ایران ایر IRA377 زاهدان/کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 14:45 زاگرس IZG4050 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 14:40 ایران ایر IRA217 بیرجند ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 14:40 ایران ایر IRA425 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 13:55 ایران ایر IRA293 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 14:10 ایران ایر IRA3430 پارس‌آباد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 13:45 کاسپین CPN045 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 13:20 ایران ایر IRA3322 رامسر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 13:50 فلای پرشیا FPI7416 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 13:50 آتا TBZ5692 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 13:40 قشم ایر QSM1201 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 13:15 ماهان IRM1088 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
جمعه 13:05 ایران ایرتور IRB975 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 12:25 ساها IRZ175 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 12:20 ماهان IRM4568 بجنورد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
جمعه 12:15 ایران ایر IRA3400 اردبیل ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 12:10 تابان TBN6221 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 12:00 معراج MRJ2824 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 12:10 وارش VRH5821 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 12:00 ایران ایر IRA274 ارومیه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 09:20 آتا TBZ5628 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:30 ایران ایر IRA3414 دزفول ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 09:35 ایران ایر IRA3350 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 11:00 ایران ایرتور IRB993 عسلویه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 11:30 ایران ایرتور IRB985 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 320
جمعه 08:00 آتا TBZ5601 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 07:30 ایران ایر IRA342 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 07:50 ایران ایر IRA3408 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 16:05 تابان TBN6224 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 16:10 زاگرس IZG4011 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:15 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 16:20 ایران ایر IRA3318 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 16:20 ماهان IRM1067 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 16:30 آسمان IRC822 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 16:35 کیش ایر KIS7125 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:35 آسمان IRC634 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 16:50 آسمان IRC858 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:00 تابان TBN6245 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 17:10 آسمان IRC3777 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:20 آسمان IRC3962 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:30 زاگرس IZG4039 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:30 ماهان IRM1049 بیرجند ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 17:35 آسمان IRC3724 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 17:40 ماهان IRM4542 شهرکرد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 17:45 زاگرس IZG4071 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:50 وارش VRH5872 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 17:55 کارون KRU2608 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:00 آتا TBZ5604 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:05 وارش VRH5822 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 18:10 تابان TBN6254 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 18:15 کاسپین CPN6984 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 18:25 زاگرس IZG4063 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 18:30 تابان TBN6324 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 18:30 معراج MRJ2829 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 18:35 وارش VRH5866 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 18:35 ماهان IRM4577 بم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 18:40 ساها IRZ156 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 18:45 ایران ایر IRA468 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 18:45 کاسپین CPN6960 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:50 آسمان IRC832 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 18:50 ماهان IRM4541 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 18:55 زاگرس IZG4049 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:00 آتا TBZ5610 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:05 قشم ایر QSM1248 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:05 معراج MRJ2820 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 19:10 وارش VRH5840 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 19:10 زاگرس IZG4013 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:15 ماهان IRM1013 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 19:20 تابان TBN6222 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 19:30 زاگرس IZG4045 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:30 ایران ایر IRA279 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ a320
شنبه 19:35 قشم ایر QSM1218 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:35 کاسپین CPN6950 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 747
شنبه 19:45 وارش VRH5832 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 19:45 ایران ایرتور IRB984 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:50 ایران ایر IRA3440 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 19:55 آسمان IRC860 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:55 کاسپین CPN048 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:00 قشم ایر QSM1220 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:00 ماهان IRM4529 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 20:05 آتا TBZ5695 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:10 آسمان IRC854 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:10 کارون KRU2610 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 20:15 زاگرس IZG4047 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:20 ایران ایرتور IRB962 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 20:25 تابان TBN6256 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 20:25 ایران ایر IRA3417 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 20:30 آتا TBZ5675 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:35 زاگرس IZG4031 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:35 کاسپین CPN018 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:40 سپهران SHI4303 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 20:40 ایران ایرتور IRB946 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:55 ایران ایر IRA3333 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 21:00 وارش VRH5814 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 21:15 آسمان IRC626 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 21:45 کارون KRU2614 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 21:50 آتا TBZ5677 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:00 آسمان IRC3775 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 22:10 ماهان IRM4531 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 22:20 آتا TBZ5619 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:30 ماهان IRM1039 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 22:40 تابان TBN6258 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:30 قشم ایر QSM1330 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 16:00 آتا TBZ5623 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 15:35 ماهان IRM1091 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 15:35 ایران ایر IRA3403 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 15:45 قشم ایر QSM1282 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:55 زاگرس IZG4043 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 15:55 کاسپین CPN6938 ماهشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 16:00 ایران ایر IRA3358 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 07:35 ماهان IRM4580 شهرکرد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 07:30 ماهان IRM4533 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 07:30 سپهران SHI4320 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 07:25 آسمان IRC3769 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:25 ایران ایرتور IRB956 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:20 کاسپین CPN014 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:20 کیش ایر KIS7169 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:15 ایران ایر IRA3426 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 07:15 کاسپین CPN044 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:10 ماهان IRM1071 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 07:10 ایران ایر IRA3334 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 07:05 ایران ایر IRA234 شیراز/بندرلنگه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:05 زاگرس IZG4073 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 07:00 آسمان IRC820 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 07:00 ایران ایر IRA3305 خوی ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 07:00 ایران ایر IRA273 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:55 آتا TBZ5710 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:55 کیش ایر KIS7031 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:50 آتا TBZ5621 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:50 وارش VRH5852 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 06:45 ماهان IRM1075 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 05:35 کاسپین CPN6990 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 05:35 ماهان IRM1095 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 747
شنبه 05:40 تابان TBN6285 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 05:40 کاسپین CPN038 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 05:45 ایران ایر IRA3351 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 05:45 آسمان IRC862 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 05:50 ماهان IRM1081 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 05:55 ایران ایر IRA216 بیرجند ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 05:55 آسمان IRC840 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:00 ایران ایر IRA3415 دزفول ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 06:05 ایران ایر IRA407 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:05 آسمان IRC838 سنندج ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:10 ایران ایر IRA3412 بجنورد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 06:10 کارون KRU2504 خارگ/شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:15 ایران ایر IRA3326 جهرم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:20 ایران ایرتور IRB936 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:25 ماهان IRM1016 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 06:25 زاگرس IZG4023 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 06:30 ایران ایرتور IRB996 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:30 کاسپین CPN6936 ماهشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:35 ماهان IRM4527 ایرانشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 06:40 زاگرس IZG4051 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 06:40 معراج MRJ2804 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 06:45 ساها IRZ182 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 08:20 ایران ایر IRA273 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 07:40 زاگرس IZG4033 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:40 ایران ایرتور IRB960 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:45 پويا PYA2310 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 07:45 کیش ایر KIS7105 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:00 آتا TBZ5602 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:00 ماهان IRM1033 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 08:10 ماهان IRM1051 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 08:15 تابان TBN6328 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 16:40 ایران ایر IRA256 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:20 ماهان IRM4520 گچساران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 08:25 آسمان IRC3771 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:25 آتا TBZ5635 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB968 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:30 ایران ایر IRA265 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 08:35 سپهران SHI4332 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 08:35 کارون KRU2618 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:40 ایران ایر IRA3331 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 08:40 ایران ایر IRA413 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 08:45 وارش VRH5820 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 08:45 تابان TBN6291 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 09:00 تابان TBN6259 ماکو ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 09:00 قشم ایر QSM1277 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:10 زاگرس IZG4091 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:15 ماهان IRM4539 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 09:20 ماهان IRM4579 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 09:25 کاسپین CPN026 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 09:30 قشم ایر QSM1273 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 09:35 آسمان IRC600 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:45 آسمان IRC632 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:45 سپهران SHI4310 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 09:50 آسمان IRC624 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 10:00 آتا TBZ5659 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB964 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:05 زاگرس IZG4027 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 10:10 وارش VRH5818 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 10:10 آسمان IRC3710 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 10:25 وارش VRH5842 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 10:30 ایران ایر IRA3323 رامسر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 10:30 ایران ایرتور IRB978 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:40 ایران ایر IRA464 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 10:45 ایران ایر IRA321 خرم‌آباد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 11:10 کاسپین CPN022 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:30 ایران ایر IRA495 اردبیل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 11:35 کیش ایر KIS7057 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:40 زاگرس IZG4035 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:45 پويا PYA2314 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 11:45 ماهان IRM1031 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 11:50 وارش VRH5824 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 11:50 ماهان IRM4569 بجنورد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 14:40 آتا TBZ5627 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:50 سپهران SHI4318 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 15:00 ایران ایر IRA3312 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 15:00 قشم ایر QSM1291 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:05 زاگرس IZG4021 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 15:10 ایران ایر IRA426 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:15 ماهان IRM1083 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 14:25 زاگرس IZG4041 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:20 ماهان IRM1079 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 14:20 آسمان IRC640 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 12:00 کاسپین CPN6914 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:05 ساها IRZ162 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 12:05 آتا TBZ5608 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:10 زاگرس IZG4003 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:15 آسمان IRC3773 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:25 قشم ایر QSM1240 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:25 آسمان IRC602 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 12:30 ایران ایر IRA3380 سبزوار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 12:35 آتا TBZ5698 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:40 ایران ایر IRA3341 نوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
شنبه 12:40 ماهان IRM1085 زابل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
شنبه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:45 کاسپین CPN016 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:50 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:50 ماهان IRM1018 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 13:00 تابان TBN6263 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 13:15 ایران ایر IRA352 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 13:20 آسمان IRC3844 ایلام ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:25 معراج MRJ2816 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 13:30 تابان TBN6342 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 13:30 ایران ایر IRA380 چابهار ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 13:35 کارون KRU2620 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:40 ساها IRZ170 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 13:45 ماهان IRM1087 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB6
شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB970 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:05 معراج MRJ2840 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 14:10 کاسپین CPN028 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:10 ماهان IRM1043 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 14:15 زاگرس IZG4053 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:15 ماهان IRM1057 رفسنجان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 05:30 وارش VRH5836 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 05:25 آتا TBZ5668 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 05:20 کاسپین CPN020 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 05:20 زاگرس IZG4059 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 05:00 ماهان IRM4586 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
شنبه 05:05 زاگرس IZG4077 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 05:10 زاگرس IZG4017 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 05:15 آتا TBZ5625 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 05:15 قشم ایر QSM1252 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:00 کیش ایر KIS7025 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 05:00 آسمان IRC3914 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 15:30 آتا TBZ5613 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 15:20 ایران ایر IRA3428 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 04:55 قشم ایر QSM1210 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 04:50 زاگرس IZG4025 بوشهر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 04:45 قشم ایر QSM1236 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
شنبه 04:20 ایران ایر IRA283 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:30 زاگرس IZG4057 مشهد 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 23:35 سپهران SHI4303 شیراز 26 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 04:10 ایران ایر IRA273 ارومیه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 04:05 ایران ایر IRA343 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:40 ماهان IRM1053 کرمان 21 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 23:40 سپهران SHI4310 مشهد 28 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 22:50 کارون KRU2606 اهواز 26, 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 22:50 تابان TBN6342 مشهد 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 22:00 آتا TBZ5606 تبریز 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:55 کیش ایر KIS7129 كيش 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:50 فلای پرشیا FPI7405 شیراز 19 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
جمعه 21:45 ماهان IRM1063 سیرجان 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
جمعه 21:35 کاسپین CPN028 مشهد 15 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:10 کاسپین CPN018 اهواز 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:20 آسمان IRC626 کرمانشاه 25 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:35 کیش ایر KIS7125 كيش 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3333 رشت 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 20:25 وارش VRH5836 شیراز 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 20:25 آسمان IRC860 آبادان 28 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:20 ماهان IRM1060 اهواز 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 20:20 قشم ایر QSM1273 تبریز 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB988 اهواز 13, 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:00 آسمان IRC640 تبریز 26 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 20:05 تابان TBN6245 اهواز 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 20:10 آتا TBZ5677 ارومیه 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:00 ایران ایرتور IRB962 مشهد 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 19:50 ایران ایر IRA3407 ارومیه 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 19:45 ایران ایرتور IRB946 تبریز 5, 6, 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 19:40 ماهان IRM1037 مشهد 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 747
جمعه 19:25 ایران ایر IRA3411 کرمانشاه 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 19:20 ماهان IRM4593 بندرعباس 23 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 19:15 کارون KRU2610 دزفول 26, 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 19:20 ایران ایر IRA352 كيش 3, 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:15 تابان TBN6263 كيش 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 19:10 ماهان IRM1013 كيش 21 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 19:10 معراج MRJ2829 کرمانشاه 21, 22 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:00 آتا TBZ5659 كيش 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 18:55 ایران ایرتور IRB8096 كيش 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 18:50 زاگرس IZG4049 زاهدان 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:40 آسمان IRC3777 شیراز 29 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:45 قشم ایر QSM1228 مشهد 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:50 ساها IRZ156 شیراز 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 18:30 تابان TBN6222 مشهد 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 18:40 قشم ایر QSM1294 گرگان 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:20 ماهان IRM1055 کرمان 18, 19 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 18:00 معراج MRJ2820 كيش 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 17:55 آسمان IRC3962 اردبیل 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:55 ایران ایر IRA409 بوشهر 5, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 17:40 ایران ایرتور IRB970 بوشهر 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:50 آتا TBZ5604 تبریز 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:10 کاسپین CPN6908 شیراز 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:15 کیش ایر KIS7081 كيش 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:30 معراج MRJ2814 چابهار 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 17:35 زاگرس IZG4055 ایلام 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:50 آسمان IRC858 ارومیه 25 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:45 کاسپین CPN6990 مشهد 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:45 زاگرس IZG4021 اهواز 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:40 ایران ایر IRA3403 اردبیل 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 16:25 کاسپین CPN048 شیراز 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:15 زاگرس IZG4011 شیراز 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:10 کیش ایر KIS7025 كيش 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:00 ایران ایر IRA316 اصفهان 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 16:05 ایران ایر IRA431 اهواز 13, 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:10 وارش VRH5852 اهواز 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 16:00 زاگرس IZG4043 کرمان 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 15:55 کارون KRU2612 اهواز 26, 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:50 ایران ایر IRA468 مشهد 3, 4, 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:45 قشم ایر QSM1240 قشم 21, 22 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:40 آتا TBZ5623 شیراز 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:45 آسمان IRC3724 یزد 28 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 15:35 قشم ایر QSM1220 بندرعباس 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:35 ایران ایر IRA3419 کرمانشاه 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 15:20 تابان TBN6258 مشهد 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md88
جمعه 15:05 ماهان IRM1008 خرم‌آباد 23 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
جمعه 15:00 ایران ایر IRA3417 دزفول 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 15:00 فلای پرشیا FPI7417 كيش 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
جمعه 15:00 آتا TBZ5680 ارومیه 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:50 کاسپین CPN040 مشهد 17 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:25 ایران ایر IRA3428 یزد 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 14:15 ماهان IRM1043 كيش 21 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 14:15 قشم ایر QSM1252 مشهد 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 14:10 ایران ایرتور IRB912 بندرعباس 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:05 ایران ایر IRA268 مشهد 13, 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 13:45 قشم ایر QSM1222 كيش 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 14:05 تابان TBN6293 قشم 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:00 ایران ایر IRA350 كيش 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 13:55 ایران ایر IRA3318 ساری 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 13:40 ساها IRZ170 مشهد 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 13:20 معراج MRJ2844 قشم 21, 22 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 320
جمعه 13:15 کاسپین CPN046 تبریز 15 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 13:10 ماهان IRM4572 ایلام 19 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ100
جمعه 13:10 وارش VRH5814 بندرعباس 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 13:00 ماهان IRM1035 مشهد 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 13:00 معراج MRJ2816 عسلویه 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 12:55 زاگرس IZG4071 كيش 7 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 12:20 ایران ایرتور IRB8018 چابهار 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 12:25 معراج MRJ2840 شیراز 25, 26, 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 12:30 آسمان IRC600 مشهد 26 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 12:30 قشم ایر QSM1224 كيش 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 12:30 ماهان IRM1051 کرمان 22 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB6
جمعه 12:45 کیش ایر KIS7053 كيش 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 12:10 زاگرس IZG4003 كيش 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 11:25 قشم ایر QSM1277 ارومیه 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 11:40 زاگرس IZG4059 بندرعباس 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 11:55 آسمان IRC840 ایلام 29 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 11:15 ایران ایرتور IRB8004 قشم 5, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 11:15 کاسپین CPN6984 كيش 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 11:10 آتا TBZ5619 مشهد 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 10:55 ایران ایر IRA216 بیرجند 2, 3, 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 10:15 قشم ایر QSM1200 مشهد 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 10:15 ایران ایر IRA3431 پارس‌آباد 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 10:30 ایران ایر IRA3323 رامسر 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 10:05 ایران ایرتور IRB996 كيش 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 09:45 کاسپین CPN044 كيش 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 09:55 کاسپین CPN026 مشهد 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:30 ماهان IRM1089 شیراز 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ RJ85
جمعه 09:35 آتا TBZ5691 قشم 21, 22 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:15 آتا TBZ5613 اصفهان 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:10 وارش VRH5822 كيش 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 09:00 ماهان IRM4569 بجنورد 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
جمعه 08:45 ایران ایر IRA3401 اردبیل 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 08:05 وارش VRH5818 مشهد 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 08:05 وارش VRH5820 كيش 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 08:10 ایران ایر IRA260 مشهد 5, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 08:30 ایران ایر IRA275 ارومیه 13, 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 08:40 معراج MRJ2825 تبریز 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 08:40 ایران ایرتور IRB984 شیراز 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 320
جمعه 08:05 ساها IRZ174 كيش 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 07:55 ایران ایرتور IRB974 زاهدان 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 08:00 ایران ایر IRA3358 گرگان 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 07:15 ایران ایرتور IRB968 مشهد 9, 10, 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 07:10 ایران ایر IRA376 کرمان/زاهدان 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 06:15 ایران ایر IRA3310 اصفهان 12 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 06:15 آسمان IRC644 بندرعباس 27 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 06:20 کیش ایر KIS7055 كيش 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 07:00 ایران ایر IRA3341 نوشهر 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 06:35 ایران ایرتور IRB992 عسلویه 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 06:30 ایران ایر IRA424 شیراز 13, 14 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 06:25 زاگرس IZG4051 كيش 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 06:20 آتا TBZ5627 اهواز 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
جمعه 06:05 ایران ایر IRA292 یزد 3, 4, 5 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 06:00 آسمان IRC850 زاهدان 25 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 05:55 ایران ایر IRA3415 دزفول 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-320
جمعه 05:50 ایران ایر IRA3351 ایلام 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 14:30 ایران ایر IRA443 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه مهرآباد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه مهرآباد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:40 آتا TBZ5619 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 23:00 سپهران SHI4357 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 22:30 کاسپین CPN028 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:30 تابان TBN6258 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 21:30 ایران ایرتور IRB962 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB943 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:15 ایران ایر IRA468 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 20:00 زاگرس IZG4106 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:00 آتا TBZ5704 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:40 تابان TBN6222 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:35 ایران ایر IRA3368 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 19:00 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 18:30 کاسپین CPN6919 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 16:00 ایران ایرتور IRB999 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 15:00 کیش ایر KIS7072 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:45 پويا PYA2318 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 13:45 کاسپین CPN6945 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 13:20 سپهران SHI4342 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 13:00 ایران ایرتور IRB905 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:25 آسمان IRC636 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:10 ایران ایر IRA464 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 11:25 وارش VRH5818 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 11:15 سپهران SHI4310 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 11:15 آسمان IRC3973 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 11:15 کاسپین CPN6959 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 10:50 قشم ایر QSM1267 زابل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 10:10 آسمان IRC852 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 09:55 ایران ایرتور IRB968 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:45 آتا TBZ5698 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:35 آسمان IRC600 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB960 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 07:20 ماهان IRM1081 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 06:45 کاسپین CPN6990 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 06:35 قشم ایر QSM1252 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 01:45 ایران ایرتور IRB959 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 01:30 ایران ایرتور IRB955 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 01:15 سپهران SHI4310 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 00:55 زاگرس IZG4057 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 00:30 تابان TBN6342 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:30 ایران ایر IRA452 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:30 ماهان IRM1059 کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE100
جمعه 20:30 کاسپین CPN6959 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:55 ایران ایرتور IRB962 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 21:10 ماهان IRM1037 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 21:15 قشم ایر QSM1263 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:50 آتا TBZ5640 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:30 کاسپین CPN028 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 20:00 آسمان IRC3928 چابهار ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 20:10 سپهران SHI4342 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 20:00 زاگرس IZG4106 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:40 تابان TBN6222 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 19:40 کاسپین CPN6919 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 19:00 ایران ایرتور IRB8099 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:15 ایران ایرتور IRB901 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:55 آسمان IRC619 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 18:00 کاسپین CPN6990 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 18:00 آتا TBZ5704 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:30 کیش ایر KIS7072 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:25 ایران ایر IRA468 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 17:15 قشم ایر QSM1205 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:00 سپهران SHI4357 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 16:45 کیش ایر KIS7169 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:45 تابان TBN6258 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 16:20 قشم ایر QSM1228 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:00 کاسپین CPN040 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:45 قشم ایر QSM1252 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:35 ایران ایر IRA268 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:20 کاسپین CPN6905 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 15:05 ساها IRZ170 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 15:15 ایران ایرتور IRB999 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 14:30 ماهان IRM1035 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 14:30 ایران ایر IRA390 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 13:45 کاسپین CPN6963 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:15 سپهران SHI4334 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 14:00 آسمان IRC600 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 13:30 کیش ایر KIS7134 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 13:00 وارش VRH5803 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 13:00 ایران ایرتور IRB945 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 12:30 آتا TBZ5650 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 12:20 آتا TBZ5619 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 10:35 ایران ایر IRA3394 نوشهر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 11:05 کاسپین CPN026 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 11:25 ایران ایر IRA3338 گرگان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
جمعه 11:35 قشم ایر QSM1200 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 10:30 آسمان IRC3901 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:00 آسمان IRC852 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 09:40 ایران ایر IRA260 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 09:35 ایران ایر IRA482 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 08:30 ایران ایرتور IRB968 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 09:20 وارش VRH5818 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 05:30 آتا TBZ5699 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 06:00 ایران ایرتور IRB969 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:35 سپهران SHI4311 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 07:00 تابان TBN6221 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 07:35 قشم ایر QSM1266 زابل ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:45 کاسپین CPN6958 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 08:10 آسمان IRC3972 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB904 رشت ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:00 ماهان IRM1080 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 09:05 کاسپین CPN6944 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:15 ایران ایرتور IRB998 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 11:00 آتا TBZ5705 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:00 ایران ایرتور IRB942 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:10 آسمان IRC853 زاهدان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 11:50 قشم ایر QSM1253 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:00 آسمان IRC601 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:15 کاسپین CPN6991 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 12:25 سپهران SHI4356 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 12:30 وارش VRH5819 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 12:55 ایران ایر IRA263 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 13:10 آسمان IRC637 گرگان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 14:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:40 سپهران SHI4343 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 14:45 کاسپین CPN029 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 15:00 زاگرس IZG4107 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 15:45 پويا PYA2319 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 16:00 کیش ایر KIS7073 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 17:15 ایران ایرتور IRB961 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 19:00 تابان TBN6257 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 19:30 کاسپین CPN6918 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 20:00 آتا TBZ5620 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 20:00 ایران ایرتور IRB954 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:10 ایران ایر IRA3369 ساری ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 20:45 تابان TBN6341 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 21:00 ایران ایر IRA469 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 22:30 ماهان IRM1036 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB963 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
جمعه 21:30 کاسپین CPN041 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:15 ایران ایرتور IRB963 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 22:15 قشم ایر QSM1253 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 21:30 ماهان IRM1058 کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE100
جمعه 21:20 تابان TBN6341 تهران 25, 26 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:15 سپهران SHI4311 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 21:10 ایران ایر IRA269 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 21:00 زاگرس IZG4056 تهران 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:00 آسمان IRC601 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 20:55 ایران ایرتور IRB958 کرمانشاه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:30 کاسپین CPN6918 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 20:30 ایران ایرتور IRB954 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:45 آسمان IRC618 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:00 کاسپین CPN6991 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:20 کاسپین CPN027 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 16:30 ایران ایرتور IRB969 تهران 15, 16, 17 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 16:30 قشم ایر QSM1262 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:00 کاسپین CPN6958 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:05 قشم ایر QSM1229 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:45 تابان TBN6257 تهران 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 17:45 کیش ایر KIS7168 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 18:00 قشم ایر QSM1204 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:00 سپهران SHI4301 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 18:15 ایران ایر IRA469 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 18:30 کیش ایر KIS7073 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:00 آتا TBZ5641 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:05 ساها IRZ171 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 16:15 ایران ایر IRA453 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 15:45 ماهان IRM1034 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 15:15 ایران ایر IRA261 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 15:15 سپهران SHI4343 بندرعباس 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 14:30 کیش ایر KIS7135 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 14:45 کاسپین CPN029 تهران 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:00 زاگرس IZG4107 كيش 24, 25 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:00 آسمان IRC3929 چابهار 5, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 10:25 ایران ایر IRA391 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 10:50 آسمان IRC853 زاهدان 3, 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:00 تابان TBN6221 تهران 25, 26 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 11:10 ایران ایر IRA3395 نوشهر ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 11:15 آسمان IRC3900 ایلام ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 12:00 سپهران SHI4356 تبریز 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 12:00 ایران ایر IRA3339 گرگان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
جمعه 12:00 کاسپین CPN6904 اصفهان 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 12:20 قشم ایر QSM1201 تهران 5, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 13:20 آتا TBZ5620 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 13:30 آتا TBZ5649 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 14:00 ایران ایرتور IRB900 تبریز 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 14:00 وارش VRH5819 تهران 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 10:20 ایران ایر IRA483 یزد 19, 20 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 10:15 وارش VRH5802 ساری 23, 24 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 10:00 آتا TBZ5705 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:45 کاسپین CPN6962 رشت 9, 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 09:45 ایران ایرتور IRB998 كيش 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
جمعه 09:00 سپهران SHI4335 كيش 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 08:00 ایران ایرتور IRB944 بندرعباس 17, 18 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 07:30 ایران ایرتور IRB8098 كيش 15, 16 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه مشهد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 11:00 کام ایر KMF703 هرات ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737

فرودگاه مشهد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 11:45 کام ایر KMF704 هرات ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:25 آسمان IRC3775 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 22:00 ایران ایر IRA3377 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 22:00 سپهران SHI4303 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
شنبه 21:35 آسمان IRC854 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:30 ماهان IRM4529 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 21:05 کاسپین CPN048 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 20:00 ساها IRZ156 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
شنبه 20:15 معراج MRJ2850 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 20:45 ایران ایر IRA307 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 20:00 کیش KIS7060 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
شنبه 18:35 آسمان IRC3777 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:40 آسمان IRC3795 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:20 ایران ایر IRA3391 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:40 ایران ایر IRA426 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 16:30 زاگرس IZG4111 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:20 آتا TBZ5623 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 16:20 آتا TBZ5686 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 15:30 معراج MRJ2840 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 15:10 سپهران SHI4347 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 727-200
شنبه 14:45 ایران ايرتور IRB910 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 13:40 آسمان IRC3773 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 13:05 کاسپین CPN6918 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 13:00 کارون KRU2680 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 12:50 ایران ايرتور IRB924 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 12:40 آتا TBZ5705 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 12:20 ایران ایر IRA235 بندرلنگه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 10:30 ایران ایر IRA3378 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 10:10 کارون KRU2529 خارک ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 09:50 کاسپین CPN6948 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 09:30 کارون KRU2671 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 09:15 فلای پرشیا FPI7401 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 09:00 ایران ايرتور IRB984 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:50 آسمان IRC3769 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 07:30 کارون KRU2528 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 07:50 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 08:40 ایران ایر IRA234 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:25 زاگرس IZG4077 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:50 کاسپین CPN038 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 06:05 قشم QSM1236 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 00:55 سپهران SHI4303 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
جمعه 23:45 آسمان IRC3891 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 23:10 فلای پرشیا FPI7405 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 22:00 کاسپین CPN6918 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 21:40 وارش VRH5836 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 20:10 ساها IRZ156 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 20:05 آسمان IRC3777 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 19:45 سپهران SHI4301 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
جمعه 19:10 ایران ایر IRA3377 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 18:30 فلای پرشیا FPI7407 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 18:15 کیش KIS7060 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 18:10 کاسپین CPN6908 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:35 کاسپین CPN048 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 17:30 زاگرس IZG4011 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:00 آتا TBZ5623 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 16:20 آسمان IRC3813 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 15:20 آتا TBZ5686 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 14:50 آسمان IRC3941 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 13:50 معراج MRJ2840 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 11:40 آتا TBZ5705 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 12:05 ایران ایر IRA3455 قشم ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 11:10 آسمان IRC819 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:50 ماهان IRM1089 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 07:35 ایران ایر IRA3389 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 09:50 ایران ايرتور IRB984 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 08:00 ایران ایر IRA424 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:30 آتا TBZ5685 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 13:45 ایران ايرتور IRB925 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:05 کاسپین CPN6919 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 14:40 آسمان IRC3776 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 15:30 ایران ايرتور IRB985 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:00 کارون KRU2670 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 16:00 آسمان IRC3794 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 16:10 سپهران SHI4346 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
شنبه 16:30 معراج MRJ2851 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 17:10 آتا TBZ5624 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 17:10 آتا TBZ5704 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 17:20 ایران ایر IRA306 قشم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 17:30 زاگرس IZG4110 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 18:20 زاگرس IZG4010 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 18:55 ایران ایر IRA3376 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
شنبه 19:00 آسمان IRC3826 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 19:35 آسمان IRC3774 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:00 کیش KIS7061 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:00 ساها IRZ157 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
شنبه 21:15 معراج MRJ2841 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 21:25 ایران ایر IRA427 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 22:00 کاسپین CPN049 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 22:25 آسمان IRC855 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 22:30 ماهان IRM4528 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST
شنبه 22:35 ایران ایر IRA3390 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
شنبه 13:00 ایران ایر IRA235 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A310
شنبه 11:05 ایران ایر IRA3379 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
شنبه 10:50 کاسپین CPN039 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 10:40 کارون KRU2529 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 10:30 کارون KRU2679 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 10:15 فلای پرشیا FPI7406 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 09:50 آسمان IRC3772 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 09:10 کاسپین CPN6949 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 09:20 ایران ایر IRA234 بندرلنگه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 09:45 ایران ايرتور IRB911 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:30 فلای پرشیا FPI7404 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 19:45 ایران ایر IRA3376 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 20:50 سپهران SHI4302 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
جمعه 21:10 ساها IRZ157 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 22:45 وارش VRH5837 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 22:45 کاسپین CPN049 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 05:40 فلای پرشیا FPI7400 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 06:00 سپهران SHI4302 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
شنبه 06:00 آسمان IRC3828 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 08:25 ایران ایر IRA3399 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
شنبه 08:00 کارون KRU2528 خارک ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 07:20 زاگرس IZG4076 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:30 آسمان IRC3768 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:50 قشم QSM1237 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 19:15 کیش KIS7061 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:10 کاسپین CPN6909 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:20 زاگرس IZG4010 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:50 آتا TBZ5624 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 18:10 کاسپین CPN6919 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 13:15 ایران ایر IRA425 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 17:20 آسمان IRC3890 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 16:20 آتا TBZ5704 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 16:10 آسمان IRC3776 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 14:50 معراج MRJ2841 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 12:40 ایران ایر IRA3388 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
جمعه 12:30 آتا TBZ5685 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ M83
جمعه 11:55 آسمان IRC3812 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 11:50 ماهان IRM1088 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A310
جمعه 10:30 ایران ايرتور IRB985 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:00 آسمان IRC3940 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:15 فلای پرشیا FPI7406 کیش 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
جمعه 08:10 ایران ایر IRA3454 قشم 7, 8 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
جمعه 07:45 آسمان IRC818 زاهدان 15 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه شيراز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 12:30 ایران ایر IRA682 دوحه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A321

فرودگاه شيراز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 08:40 ایران ایر IRA683 دوحه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:20 آسمان IRC640 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 19:55 سپهران SHI4346 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
شنبه 20:45 ایران ایر IRA449 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A321
شنبه 17:25 ایران ايرتور IRB946 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 19:00 آتا TBZ5604 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:10 قشم QSM1215 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 15:50 ایران ایر IRA443 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 14:25 سپهران SHI4356 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
شنبه 13:05 آتا TBZ5608 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 11:45 ایران ايرتور IRB911 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
شنبه 10:40 قشم QSM1273 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 09:50 ماهان IRM4560 اصفهان/کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 09:00 آتا TBZ5602 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:35 ایران ايرتور IRB936 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:25 آتا TBZ5668 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 05:25 ایران ایر IRA343 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 23:00 آتا TBZ5606 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:40 قشم QSM1273 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 20:45 ایران ايرتور IRB946 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:50 آتا TBZ5604 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 19:50 آسمان IRC640 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 17:55 ایران ایر IRA3473 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 14:00 کاسپین CPN046 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 16:15 ایران ايرتور IRB900 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 14:00 سپهران SHI4356 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 12:45 ایران ايرتور IRB973 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 13:55 آسمان IRC3812 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 05:25 ایران ایر IRA343 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 09:50 معراج MRJ2825 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 16:00 آتا TBZ5603 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:35 ایران ایر IRA448 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A321
شنبه 17:55 قشم QSM1272 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:10 ایران ايرتور IRB947 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:00 سپهران SHI4357 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
شنبه 21:30 ایران ایر IRA442 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:50 آسمان IRC641 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 15:25 سپهران SHI4347 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
شنبه 12:45 ایران ايرتور IRB910 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
شنبه 11:25 قشم QSM1214 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 10:50 ماهان IRM4561 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 10:50 ماهان IRM4561 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
شنبه 10:00 آتا TBZ5607 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:35 ایران ايرتور IRB937 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:30 آتا TBZ5667 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:10 ایران ایر IRA342 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:00 آتا TBZ5601 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 22:25 قشم QSM1272 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 21:45 ایران ايرتور IRB947 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:20 آسمان IRC641 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 20:00 آتا TBZ5605 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 18:30 ایران ایر IRA3472 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 17:15 ایران ايرتور IRB901 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:00 کاسپین CPN047 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:00 سپهران SHI4357 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 14:25 آسمان IRC3813 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 13:45 ایران ايرتور IRB972 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 10:50 معراج MRJ2824 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 06:10 ایران ایر IRA342 تهران 12, 13 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 07:00 آتا TBZ5601 تهران 8, 9 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40

فرودگاه تبريز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه تبريز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 23:00 کارون KRU2623 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ f100
شنبه 21:30 آسمان IRC3872 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:30 آتا TBZ5709 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 20:35 ایران ایر IRA3316 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 18:15 ایران ایر IRA448 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 16:25 ایران ایر IRA3312 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 16:45 قشم ایر QSM1282 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:45 ایران ایرتور IRB907 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:45 کاسپین CPN6958 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 13:30 آتا TBZ5613 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 12:45 ایران ایرتور IRB942 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 12:25 ایران ایر IRA3379 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 12:20 ماهان IRM4561 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 11:45 ایران ایر IRA3422 رامسر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 11:55 آسمان IRC3857 لاوان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 11:25 کاسپین CPN6926 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md83
شنبه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD80
شنبه 08:45 تابان TBN6291 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 07:10 ماهان IRM4560 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 08:25 آسمان IRC3708 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 08:35 ایران ایر IRA3334 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 08:40 ماهان IRM4533 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 07:10 ایران ایر IRA3310 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 23:20 ماهان IRM4531 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
جمعه 19:00 وارش VRH5831 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-800
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3382 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 07:40 ایران ایر IRA3310 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 10:00 آتا TBZ5613 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 10:25 زاگرس IZG4005 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD80
جمعه 11:15 کیش ایر KIS7022 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 11:50 ایران ایر IRA3316 آبادان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 12:10 ایران ایر IRA391 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 13:15 کاسپین CPN6904 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md83
جمعه 14:45 ایران ایرتور IRB8034 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:10 ایران ایر IRA421 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:15 کارون KRU2623 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
جمعه 18:20 کاسپین CPN6958 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:00 آتا TBZ5649 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 17:10 ایران ایر IRA316 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 13:45 ایران ایرتور IRB906 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 14:30 آتا TBZ5708 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 15:35 کاسپین CPN6959 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 17:00 ایران ایر IRA3317 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 17:30 قشم ایر QSM1283 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ f100
شنبه 18:45 ایران ایرتور IRB943 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 19:00 ایران ایر IRA449 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 320
شنبه 19:30 آتا TBZ5614 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 21:10 ایران ایر IRA3313 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 22:00 آسمان IRC3873 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 23:30 کارون KRU2622 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:20 ماهان IRM4561 کرمان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 13:00 ایران ایر IRA3335 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 12:25 آسمان IRC3754 آبادان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:20 ایران ایر IRA3311 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 12:15 کاسپین CPN6927 عسلویه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
شنبه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 09:45 تابان TBN6290 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ md88
شنبه 09:30 ماهان IRM4532 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
شنبه 09:10 ایران ایر IRA3378 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
شنبه 08:55 آسمان IRC3856 لاوان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-6A/B
شنبه 08:10 ماهان IRM4560 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-100
شنبه 05:30 ماهان IRM4530 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-200
جمعه 21:55 ایران ایر IRA317 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:00 آتا TBZ5614 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 07:45 ایران ایر IRA3423 رامسر ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 17:55 ایران ایر IRA420 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:00 وارش VRH5830 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-800
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3311 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 19:15 کاسپین CPN6959 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
جمعه 18:45 کارون KRU2622 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 12:55 ایران ایر IRA390 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 14:10 کاسپین CPN6905 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 15:45 ایران ایرتور IRB8035 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 12:15 کیش ایر KIS7023 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 12:25 ایران ایر IRA3383 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 11:10 زاگرس IZG4004 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:00 آتا TBZ5650 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 08:15 ایران ایر IRA3317 آبادان 11 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500

فرودگاه اصفهان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 09:50 ماهان IRM5013 بغداد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600ST

فرودگاه اصفهان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 11:00 ماهان IRM5016 نجف ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:05 قشم ایر QSM1218 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:15 وارش VRH5872 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:35 ايرتور IRB970 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:40 ایران ایر IRA407 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:30 آسمان IRC3914 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 21:30 وارش VRH5872 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:30 ايرتور IRB970 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:25 ایران ایر IRA409 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 07:40 ایران ایر IRA407 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 22:15 وارش VRH5873 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:50 قشم ایر QSM1219 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:30 ايرتور IRB971 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:20 ایران ایر IRA406 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 07:00 آسمان IRC3915 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 22:30 وارش VRH5873 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 20:30 ايرتور IRB971 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 19:10 ایران ایر IRA408 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 08:25 ایران ایر IRA406 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه بوشهر / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بوشهر / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 19:10 ایران ایر IRA670 دبی ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 17:26 زاگرس IZG4043 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
شنبه 14:30 ماهان IRM4561 تبریز/اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
شنبه 09:50 ماهان IRM1051 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 06:50 تابان TBN6285 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
شنبه 01:20 ماهان IRM1053 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 20:00 ماهان IRM1055 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 23:00 ماهان IRM1058 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 17:00 ماهان IRM4595 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
جمعه 17:25 زاگرس IZG4043 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
جمعه 12:15 ایران ایر ir377 زاهدان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 14:10 ماهان IRM1051 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 08:35 ایران ایر IRA376 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 12:00 ماهان IRM1076 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-300

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A500
شنبه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A500
شنبه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A319
شنبه 10:50 ماهان IRM1054 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 07:50 تابان TBN6286 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-9-40
شنبه 06:00 ماهان IRM4560 اصفهان/تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
شنبه 05:30 ماهان IRM1050 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 21:00 ماهان IRM1052 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A500
جمعه 19:00 ماهان IRM1059 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A500
جمعه 18:25 زاگرس IZG4042 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319
جمعه 15:40 ماهان IRM1054 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 12:55 ایران ایر IRA377 تهران 3, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 13:30 ماهان IRM4594 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-300
جمعه 09:30 ماهان IRM1050 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 09:20 ایران ایر IRA376 زاهدان 3, 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 08:00 ماهان IRM1077 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 146-300

فرودگاه کرمان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 20:25 ایران ایر IRA3472 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 20:15 آسمان IRC3974 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 15:00 ایران ایر IRA3318 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 11:15 وارش VRH5802 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
جمعه 17:45 وارش VRH5827 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 13:45 وارش VRH5807 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 18:45 وارش VRH5826 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 20:45 آسمان IRC3975 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 21:00 ایران ایر IRA3319 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 15:40 ایران ایر IRA3473 تبریز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 14:45 وارش VRH5806 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-200
جمعه 12:00 وارش VRH5803 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-700

فرودگاه ساري / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ساري / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:25 ایران ایر IRA3440 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 21:40 ایران ایر IRA3306 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 20:35 کاسپین CPN6950 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 18:55 کارون KRU2608 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:45 آسمان IRC3724 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 16:55 ایران ایر IRA3428 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 17:00 پويا PYA2319 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 16:25 آسمان IRC618 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:45 پويا PYA2314 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 08:50 ایران ایر IRA3426 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 06:55 آسمان IRC862 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:15 آتا TBZ5625 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:15 آسمان IRC618 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 20:25 ایران ایر IRA3365 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 18:15 کاسپین CPN6952 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 16:00 ایران ایر IRA3428 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 16:45 آسمان IRC3724 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 12:00 ایران ایر IRA483 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 09:15 کیش ایر KIS7120 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 07:15 ایران ایر IRA292 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 07:00 آسمان IRC862 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 21:30 کاسپین CPN6951 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 22:00 ایران ایر IRA3441 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 22:20 ایران ایر IRA3366 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 19:40 آسمان IRC3725 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:30 کارون KRU2609 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 17:45 پويا PYA2315 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 17:30 ایران ایر IRA3307 اهواز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 07:55 آسمان IRC863 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:25 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 13:30 پويا PYA2318 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 17:25 آسمان IRC619 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 07:15 آتا TBZ5626 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:00 آسمان IRC3725 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 21:00 ایران ایر IRA3429 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 19:10 کاسپین CPN6953 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 17:35 آسمان IRC619 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 16:35 ایران ایر IRA3364 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 12:45 ایران ایر IRA293 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 10:00 کیش ایر KIS7121 كيش 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ md83
جمعه 08:00 ایران ایر IRA482 مشهد 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 07:30 آسمان IRC863 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه يزد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه يزد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 05:50 ایران ایر IRA3409 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 17:05 ایران ایر IRA3419 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 20:00 معراج MRJ2829 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 20:55 ایران ایر IRA3411 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 22:20 آسمان IRC626 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 23:00 ایران ايرتور IRB958 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 06:25 ایران ایر IRA3408 تهران 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 17:40 ایران ایر IRA3418 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3410 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 22:50 آسمان IRC627 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 23:45 ایران ايرتور IRB959 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:00 معراج MRJ2828 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه کرمانشاه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 22:10 ایران ایر IRA3333 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 12:40 آسمان IRC3940 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:15 هواپیمایی کارون KRU2633 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:25 ایران ایر IRA453 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:00 آسمان IRC844 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:40 آسمان IRC646 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:15 کاسپین CPN6962 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 13:10 آسمان IRC3941 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:45 هواپیمایی کارون KRU2632 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:50 ایران ایر IRA452 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 19:30 آسمان IRC845 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 22:45 ایران ایر IRA3332 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500
جمعه 12:15 کاسپین CPN6963 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:15 آسمان IRC647 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320

فرودگاه رشت / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه رشت / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 21:05 قشم QSM1248 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 12:35 آسمان IRC853 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 09:30 آتا TBZ5621 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 10:35 ایران ایر IRA376 تهران/کرمان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 12:15 آسمان IRC853 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 20:45 زاگرس IZG4049 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 10:00 ایران ايرتور IRB974 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 07:50 آسمان IRC850 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 09:15 آسمان IRC818 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 21:40 زاگرس IZG4048 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:50 آسمان IRC852 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 10:30 آتا TBZ5622 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ M83
شنبه 13:35 آسمان IRC851 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 21:50 قشم QSM1249 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 13:05 آسمان IRC851 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:20 ایران ایر IRA377 کرمان/تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 08:40 آسمان IRC852 مشهد 6 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 09:45 آسمان IRC819 شیراز 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 11:00 ایران ايرتور IRB975 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82

فرودگاه زاهدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زاهدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 17:25 ایران ایر IRA3358 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 08:45 پويا PYA2310 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 14:25 آسمان IRC637 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ FOKER100
شنبه 10:45 آسمان IRC632 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 20:00 قشم ایر QSM1294 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 13:40 ایران ایر IRA3339 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 09:25 ایران ایر IRA3358 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 14:15 ایران ایر IRA3359 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR
جمعه 20:45 قشم ایر QSM1295 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 09:45 پويا PYA2311 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ EMB145
شنبه 11:15 آسمان IRC636 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 14:55 آسمان IRC633 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 18:00 ایران ایر IRA3359 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 10:00 ایران ایر IRA3338 مشهد 1 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR

فرودگاه گرگان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه گرگان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3390 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 23:55 ایران ایر IRA3366 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 20:15 کاسپین CPN6960 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:40 وارش VRH5814 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 16:35 سپهران SHI4343 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 19:00 ايرتور IRB912 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:30 آتا TBZ5708 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:30 آسمان IRC3794 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 16:20 قشم QSM1220 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 15:15 ايرتور IRB906 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 15:10 ایران ایر IRA3388 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 14:20 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 13:15 آسمان IRC3977 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 13:55 قشم QSM1214 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 12:00 کیش KIS7062 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 08:30 ساها IRZ182 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 10:25 سپهران SHI4332 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
شنبه 11:00 ایران ایر IRA3364 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 22:00 کارون KRU2631 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 22:30 ایران ایر IRA3360 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 07:20 ماهان IRM1095 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A300-600
شنبه 08:10 آسمان IRC644 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 21:00 ماهان IRM4593 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 20:40 وارش VRH5826 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 20:05 کاسپین CPN6960 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 19:20 زاگرس IZG4039 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:15 ایران ایر IRA3396 جزیره ابوموسی ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 18:10 ایران ایر IRA3364 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 17:10 سپهران SHI4343 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 17:05 قشم QSM1220 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 16:00 ايرتور IRB912 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 14:05 ایران ایر IRA3388 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 14:40 ایران ایر IRA3383 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
جمعه 14:45 وارش VRH5814 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 13:45 آسمان IRC647 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ boeing734
جمعه 10:25 سپهران SHI4332 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-600
جمعه 13:30 زاگرس IZG4059 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 10:00 ايرتور IRB944 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 08:05 آسمان IRC644 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ boeing734

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 11:35 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 11:25 سپهران SHI4342 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 17:00 آسمان IRC3795 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 17:05 قشم QSM1221 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 17:35 سپهران SHI4333 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 20:00 ايرتور IRB913 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:00 ایران ایر IRA3391 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 17:00 آتا TBZ5709 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 16:15 ايرتور IRB907 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 14:40 قشم QSM1215 تبریز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 13:45 آسمان IRC645 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 12:45 کیش KIS7063 کیش ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:15 کاسپین CPN6961 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:45 وارش VRH5815 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
شنبه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 09:25 ساها IRZ183 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
شنبه 09:20 ماهان IRM1095 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 08:40 آسمان IRC3976 کرمانشاه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ boeing734
شنبه 06:30 ایران ایر IRA3389 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 22:30 کارون KRU2630 اهواز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 22:10 ماهان IRM4592 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
جمعه 21:45 وارش VRH5815 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 21:05 کاسپین CPN6961 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 20:15 زاگرس IZG4038 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:50 ایران ایر IRA3382 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 18:45 ایران ایر IRA3365 یزد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 17:00 سپهران SHI4333 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 17:50 قشم QSM1221 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:15 سپهران SHI4342 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-500
جمعه 16:45 ایران ایر IRA3361 کیش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 16:45 ايرتور IRB913 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 15:45 وارش VRH5827 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737-300
جمعه 15:30 ایران ایر IRA3397 جزیره ابوموسی ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 14:30 آسمان IRC645 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ boeing734
جمعه 14:20 زاگرس IZG4058 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 11:00 ايرتور IRB945 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 08:40 آسمان IRC646 رشت 2, 3 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ boeing734
جمعه 06:15 ایران ایر IRA3389 شیراز 9 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500

فرودگاه بندرعباس / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بندرعباس / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه همدان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 20:30 آتا TBZ5633 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
جمعه 18:50 آسمان IRC3962 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 11:15 آسمان IRC3710 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 13:00 ایران ایر IRA495 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-200/300/320
شنبه 17:05 ایران ایر IRA3403 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 18:25 آسمان IRC3962 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:10 ایران ایر IRA3401 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 18:10 ایران ایر IRA3403 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 21:30 آتا TBZ5634 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD.88
شنبه 17:40 ایران ایر IRA3402 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
شنبه 19:10 آسمان IRC3963 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 13:30 ایران ایر IRA494 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-200/300/320
شنبه 12:15 آسمان IRC3711 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:45 ایران ایر IRA3402 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500
جمعه 19:35 آسمان IRC3963 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 10:50 ایران ایر IRA3400 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-500

فرودگاه اردبيل / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اردبيل / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 18:45 زاگرس IZG4055 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 14:30 ماهان IRM4572 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
جمعه 13:10 آسمان IRC840 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 07:20 ایران ایر IRA3351 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 13:40 آسمان IRC841 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 15:15 ماهان IRM4573 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ BAE146
جمعه 19:30 زاگرس IZG4054 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 08:00 ایران ایر IRA3350 تهران 4 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-500

فرودگاه ايلام / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه ايلام / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 21:30 ایران ایر IRA3407 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210
جمعه 21:10 آتا TBZ5677 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
جمعه 16:00 آتا TBZ5680 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
جمعه 09:30 ایران ایر IRA275 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 12:45 قشم QSM1277 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 10:35 ایران ایر IRA274 تهران 1, 2 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A320
جمعه 13:30 قشم QSM1276 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
جمعه 17:00 آتا TBZ5679 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737-400
جمعه 22:15 ایران ایر IRA3406 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72-200/210

فرودگاه اروميه / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اروميه / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 12:25 ایران ایر IRA216 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
جمعه 13:10 ایران ایر IRA217 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ A319

فرودگاه بيرجند / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه بيرجند / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 23:30 کارون KRU2622 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 22:55 آسمان IRC3873 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 22:45 ایران ایرتور IRB954 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:10 سپهران SHI4348 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 20:05 آسمان IRC3826 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 20:05 آسمان IRC832 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737
شنبه 19:50 کارون KRU2620 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 19:25 ایران ایر IRA3307 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 19:00 تابان TBN6245 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 17:15 وارش VRH5852 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 14:25 آسمان IRC837 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 12:55 آسمان IRC3709 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 09:00 ایران ایرتور IRB952 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 08:45 آسمان IRC830 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A320
شنبه 08:30 ایران ایرتور IRB956 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 08:15 کارون KRU2670 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ f100
شنبه 06:30 آسمان IRC3828 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 06:10 قشم ایر QSM1210 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:10 ماهان IRM4586 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 05:35 ایران ایر IRA413 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
جمعه 23:55 کارون KRU2630 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 23:50 کارون KRU2606 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 22:00 کاسپین CPN018 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 22:30 ایران ایرتور IRB954 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:00 آسمان IRC3890 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
جمعه 21:45 آسمان IRC3975 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
جمعه 21:15 ایران ایرتور IRB988 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:00 آتا TBZ5641 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 20:00 کارون KRU2632 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 19:45 کارون KRU2622 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 19:00 تابان TBN6245 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:50 آسمان IRC832 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
جمعه 17:45 زاگرس IZG4021 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 17:25 ایران ایر IRA431 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 17:20 زاگرس IZG4009 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 17:10 وارش VRH5852 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 07:20 آتا TBZ5627 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 17:00 کارون KRU2612 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 07:00 آسمان IRC3708 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 07:20 ماهان IRM4587 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ A-310-300
شنبه 09:15 ایران ایرتور IRB957 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:40 آسمان IRC836 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737-700
شنبه 10:00 ایران ایرتور IRB953 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 11:45 ایران ایر IRA3337 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 12:20 ایران ایر IRA3470 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 13:25 آسمان IRC3829 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 15:25 آسمان IRC831 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737
شنبه 17:00 کارون KRU2621 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:25 وارش VRH5853 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ B737
شنبه 20:00 تابان TBN6246 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 20:00 ایران ایر IRA3306 یزد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 20:35 آسمان IRC3872 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 21:00 کارون KRU2623 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 21:00 آسمان IRC833 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 737
شنبه 21:15 ایران ایرتور IRB989 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 21:15 سپهران SHI4349 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 23:25 آسمان IRC3827 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-42-400
شنبه 23:45 ایران ایرتور IRB955 مشهد ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 06:55 قشم ایر QSM1211 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 06:20 ایران ایر IRA412 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ AB3
شنبه 05:45 کارون KRU2671 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 23:30 ایران ایرتور IRB955 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 22:50 آسمان IRC3891 شیراز ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ f100
جمعه 22:50 کاسپین CPN019 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 22:15 آسمان IRC833 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 737
جمعه 22:00 ایران ایرتور IRB989 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 21:50 آتا TBZ5640 مشهد ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 20:50 کارون KRU2607 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 20:30 کارون KRU2631 بندرعباس ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 20:00 تابان TBN6246 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 18:35 زاگرس IZG4020 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 18:20 آسمان IRC3974 ساری ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 18:15 وارش VRH5853 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ B737
جمعه 18:10 ایران ایر IRA430 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD82
جمعه 17:00 کارون KRU2633 رشت ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 17:30 کارون KRU2613 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 18:10 زاگرس IZG4008 كيش ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3
جمعه 17:15 کارون KRU2623 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 08:20 آتا TBZ5628 تهران 10 ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MDC-DC-3

فرودگاه اهواز / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه اهواز / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
شنبه 07:00 آسمان IRC 838 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 08:45 قشم QSM 1293 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 07:40 آسمان IRC 839 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
جمعه 09:30 قشم QSM 1292 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ 100

فرودگاه سنندج / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه سنندج / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه شهرکرد / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما
جمعه 09:50 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
جمعه 21:20 آتا TBZ5695 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 21:50 آسمان IRC860 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 06:50 آتا TBZ5695 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
شنبه 09:00 کیش ایر KIS7105 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 09:45 ایران ایر IRA265 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 320
شنبه 13:30 آسمان IRC3754 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 100
شنبه 18:30 ایران ایر IRA3317 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 21:20 آسمان IRC860 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما
شنبه 21:50 آسمان IRC861 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 19:10 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72
شنبه 14:00 آسمان IRC3823 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 12:00 کارون KRU2680 شیراز ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ F100
شنبه 10:30 ایران ایر IRA264 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 320
شنبه 10:00 کیش ایر KIS7104 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD82
شنبه 07:50 آتا TBZ5696 تهران ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 22:25 آسمان IRC861 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ F100
جمعه 22:10 آتا TBZ5696 تهران ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ MD83
جمعه 10:25 ایران ایر IRA3316 اصفهان ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ ATR-72

فرودگاه آبادان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه آبادان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی داخلی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای ورودی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مبدا تاریخ و زمان هواپیما

فرودگاه زنجان / پروازهای خروجی خارجی

زمان برنامه ایرلاین شماره پرواز مقصد کانتر تاریخ هواپیما

یرای مشاهده هر یک از برنامه های زمانی زیر، روی آن کلیک کنید.

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه زمان تخمینی و واقعی پرواز مشاهده نمایید:

اطلاعات پروازهای روزانه ی شرکت های هواپیمایی مختلف را به صورت آنلاین به همراه وضعیت هوای مبدا پرواز مشاهده نمایید: