آفتاب

دکترمسعودسیرتی سخنران وبینار نقش هوش تجاری در کسب وکاردکترمسعودسیرتی مدرس دانشگاه شهیدبهشتی و مدیرهوشمند سازی ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران سخنران وبینار "هوش تجاری و نقش آن در مدیریت و بهبود فضای کسب و کار" شد.

دکتر مسعود سیرتی دراین وبینار که باحضور مدیران عامل مشاغل ، کسب و کارها و استارتاپ ها در روز یکشنبه 28 اسفند 1400 به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد به موضوعاتی چون ضرورت و نقش هوش تجاری درمدیریت و بهبود فضای کسب وکار ، مراحل پیاده سازی و مدل های درآمدی خواهد پرداخت.
شایان ذکر است دکتر مسعودسیرتی مدرس و مولف کتاب نقش استارتاپ های و کسب و کارهای هوشمند و کارآفرینانه در توسعه اقتصادی کشور پیش از این مسئولیت هایی چون معاون مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به مدت 7 سال ، مسول کمیته فناوری اطلاعات ستاد گردشگری شهرداری تهران به مدت 5 سال، مشاور و ریاست فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ورزش شهرداری تهران به مدت 2سال و مدیریت بخش های مختلف سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران را به مدت 12 سال و منتور و سخنران دهها رویدادملی و استارتاپی برعهده داشته است.
وبگردی