آفتاب

پایان المپیک برای دختر بادپای ایرانفرزانه فصیحی دونده دوی صد متر ایران از رسیدن به نیمه نهایی این رشته در المپیک بازماند.

خبرآنلاین: فرزانه فصیحی که رکورد شخصی دوی صدمترش ۱۱:۶۲ است، پس از کسب رکورد۱۱:۷۶ در دور پیش مقدماتی ، در مرحله مقدماتی و گروه ۸ نفره خود نتوانست بهتر از ۱۱:۷۹ بدود و با این رکورد در گروه خود در جایگاه هشتم قرار گرفت و چالش المپیکی او هم پایان یافت.
وبگردی