آفتاب

یارانه ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومانی به مرحله ۲۰ رسیددولت دهم تیرماه، مرحله بیستم از یارانه معیشتی را از محل افزایش قیمت بنزین به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند و فعلا از ثبت‌نام جاماندگان خبری نیست.

ایسنا: پرداخت جدید یارانه معیشتی طی روزهای آینده در حالی صورت می گیرد که این پرداخت از آبان ۱۳۹۸ و با افزایش قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت و با پرداخت به ۱۷.۷ میلیون خانوار آغاز شد، ولی آنچه تازه‌ترین گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرد از افزایش خانوارهای دریافت‌کننده به بیش از ۱۹.۷ میلیون خانوار با جمعیتی حدود۶۰ میلیون حکایت داشت.

کمک‌های معیشتی به تناسب اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان متغیر است؛ به گونه‌ای که خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کنند.

بابت پرداخت کمک معیشتی به این ۶۰ میلیون نفری که از بین یارانه بگیران گزینش شده‌اند، در سال حدود ۳۱ هزار تومان هزینه می‌شود و در صورت ثبت‌نام از متقاضیان جامانده این هزینه می‌تواند افزایش یابد.

این در حالی است که به دنبال تکلیف قانون بودجه برای ثبت‌نام از جاماندگان از یارانه نقدی و معیشتی، دولت اخیرا آئین نامه مربوطه را تصویب و قرار شد که وزارت رفاه با آماده‌سازی بسترهای لازم امکان ثبت‌نام را فراهم و در دستور کار قرار بگیرد.

با ارائه لیست جدید وزارت رفاه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این سازمان نسبت به پرداخت اقدام خواهد کرد، ولی هنوز خبری از آن نیست.