آفتاب

انتخابات ریاست جمهوری؛ روز چهره های مشهور سیاسی در ساختمان فاطمیدر آخرین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات دولت سیزدهم ساختمان فاطمی میزبان چهره های سیاسی از طیف های مختلف بود تا سیمای انتخابات 1400 تا حدی رخ نشان دهد.


منبع: صداوسیما
وبگردی