آفتاب

ظریف: فلسطین ملاک سنجشی برای عدالت استوزیر امور خارجه در آستانه گرامیداشت روز جهانی قدس نوشت: فلسطین ملاک سنجشی برای عدالت است. شمار اندکی از این آزمون سربلند بیرون آمده‌اند اما ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد.

ایرنا: محمدجواد ظریف به مناسبت گرامیداشت روز جهانی قدس در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: فلسطین ملاک سنجشی برای عدالت است. شمار اندکی از این آزمون سربلند بیرون آمده‌اند.

وزیر امور خارجه ادامه داد: اما ایران با افتخار کنار مردم فلسطین ایستاد؛ مردمی که در برابر قساوت یک رژیم آپارتاید مقاومت می‌کنند.

وی عنوان کرد: روز قدس، یادآوری سالانه ضرورت اخلاقی همبستگی جهانی با فلسطین است.
وبگردی