آفتاب

تخت‌روانچی: تحریم‌ها مانع مقابله با بحران سلامت استنماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، تحریم‌های یکجانبه نامشروع را در تقابل کامل با برابری دیجیتال دانست که ابزار ضروری برای مقابله با بحران کنونی سلامت است و گفت: متاسفانه خواسته برحق جامعه جهانی برای پایان بخشیدن به این تحریم‌ها همچنان ناشنیده گرفته می‌شود.

ایرنا: مجید تخت‌روانچی در اجلاس عالیرتبه همکاری‌های دیجیتال که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: علم و فناوری ازجمله موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای ضروری برای مقابله با بحران سلامت کنونی هستند. از سوی دیگر، فناوری اطلاعات و ارتباطات نه تنها آگاهی‌های عمومی درخصوص همه‌گیری را به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش داده بلکه نقش مهمی را در پیشگیری، تشخیص و درمان آن ایفا کرده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از شکاف موجود میان کشورهای درحال توسعه و توسعه‌یافته به ویژه در حوزه دیجیتال، فائق آمدن بر شکاف دیجیتال و بر آوردن نیازهای کشورها در این حوزه، بخصوص نیازهای فوری آنها طی چنین شرایط بحرانی را از ضروریات دانست.

تخت‌روانچی همچنین بر اهمیت اجرای مصوبات اجلاس سران انجمن اطلاعاتی که به موضوع چالش شکاف دیجیتال در کشورهای درحال توسعه هم می پردازد، تاکید کرد و هشدار داد  درصورتیکه این فاصله برطرف نشود، حیات و رفاه مردم در سراسر جهان تهدید می‌شود و نرخ فقر، گرسنگی، بی‌سوادی و نابرابری در کشورها و میان کشورها افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: برای مقابله با یک همه‌گیری با این وسعت و شدت، تجربیات جمعی گذشته ما در مواردی چون مقابله با ایدز و ابولا نشان می‌دهد که وجود یک محیط بیرونی مساعد، بسیار ضروری است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد: برای ایجاد چنین بستر مناسبی، دسترسی به ابزارهای اجرایی چون فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، نقش حیاتی دارد. لذا از کشورهای توسعه یافته انتظار می‌رود به تعهدات خود در فراهم کردن منابع مالی، انتقال فناوری و نیز ظرفیت سازی، فارغ از ملاحظات سیاسی، عمل کنند.

تخت‌روانچی با یادآوری اینکه همه کشورهای جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران با خطرناک‌ترین همه‌گیری عصر جدید دست به گریبانند، گفت: اقدامات یکجانبه قهریه، مانع جدی برای مقابله با این همه‌گیری ایجاد کرده و توانایی این کشورها را در این رابطه به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات یکجانبه ازجمله تحریم‌های غیرقانونی، به طور ویژه، عموم مردم و حق حیات و سلامتی آنها را هدف قرار داده است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: از سوی دیگر، اینگونه اقدامات نامشروع، کاملا در تقابل با برابری دیجیتال بوده است و شکاف دیجیتال میان کشورهای تحت تحریم با سایر کشورها را افزایش می‌دهد.

تخت‌روانچی اضافه کرد: متاسفانه خواسته برحق جامعه جهانی برای پایان بخشیدن این تحریم ها همچنان ناشنیده گرفته می‌شود.

وی تصریح کرد: برای تضمین برابری دیجیتال و پر کردن شکافغ درحال افزایش موجود میان کشورها، لازم است گفت‌وگوهای مربوط به حوزه ارتباطات و اطلاعات، تحت اصول حقوق بین‌الملل ازجمله حاکمیت کشورها، برابری حاکمیتی، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها، مسئولیت پذیری پلتفرم‌ها و شرکت‌های فراملیتی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز و امنیت و محافظت داده‌ها قرار گیرد.  

نشست یک روزه همکاری‌های دیجیتال به ابتکار رئیس مجمع عمومی و با هدف ارتقای تعهد سیاسی در بالاترین سطح به منظور بررسی اقدامات مربوط به رفع شکاف دیجیتالی به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا در محل مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد.
وبگردی