آفتاب

چرا همه شازده کوچولو را دوست دارند؟از بین تمام کتاب‌های فرانسوی‌ای که در طول قرن گذشته نوشته شده‌اند، شازده‌ کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، قطعاً و بدون هیچ شکی، یکی از محبوب‌ترین کتاب‌ها در بیشتر نقاط دنیاست.

از بین تمام کتاب‌های فرانسوی‌ای که در طول قرن گذشته نوشته شده‌اند، شازده‌ کوچولو، اثر آنتوان دو سنت اگزوپری، قطعاً و بدون هیچ شکی، یکی از محبوب‌ترین کتاب‌ها در بیشتر نقاط دنیاست. اما نکته‌ی عجیب ماجرا این است که معانی نهفته در کتاب (هدف، مقصود و ریشه‌های آن) حتی هفتادوپنج سال پس از نگارش هم برای خیلی‌ها شفاف نیست.
یکی از نویسندگان و منتقدان ادبی نیویورکر با نوشتن یک مقاله‌، تلاش کرده است پرده از راز پنهان شازده کوچولو بردارد!
ترجمه این مقاله را می‌توانید در سایت معرفی و نقد کتاب وینش با عنوان «پیروزی غریب شازده کوچولو» بخوانید.
اگر هم فرصت خواندن آن را ندارید از طریق وینش آوا یا شنوتو گوش کنید.
وبگردی