آفتاب

سفر های نوروزی تحت تأثیر ویروس جهش یافته کروناوزیر بهداشت گفت اگر اسفند کم عارضه و کم خطری را پشت سر بگذاریم آن موقع به مردم اعلام می شود با رعایت چه پروتکل هایی می توانند مسافرت کنند یا جا به جا شوند.

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت نسبت به سفر های نوروزی به مردم هشدار داد و گفت: مشخص نیست چه روزهایی را در پیش داشته باشیم. وی از مردم درخواست کرد فکر کردن به سفر های نوروزی را کنار بگذارند.
وزیر بهداشت گفت اگر اسفند کم عارضه و کم خطری را پشت سر بگذاریم آن موقع به مردم اعلام می شود با رعایت چه پروتکل هایی می توانند مسافرت کنند یا جا به جا شوند.
دکتر نمکی افزود ویروس جهش یافته بسیار خطرناک است و باید جدی گرفته شود وی از مردم درخواست کرد با رعایت نکردن پروتکل ها خود را گرفتار تخت های بیمارستانی یا ای سی یو نکنند.
ویروس جهش یافته در استان خوزستان و چند شهر ایران مشاهده شده است. تاکنون چندین نفر هم بر اثر آن فوت کرده اند.
وبگردی