آفتاب

حکم مربوط به نحوه افزایش حقوق‌ به کمیسیون تلفیق برگشترئیس مجلس حکم مربوط به نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 1400 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداند.

ایسنا: در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای در جلسه نوبت سوم امشب (سه‌شنبه) بند الف تبصره 12 درخصوص ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و کارکنان کشوری و لشکری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به پیشنهادات متعدد نمایندگان در این زمینه قالیباف این بند را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.

وی گفت: از کمیسیون تلفیق می‌خواهیم به نظرات نمایندگان در اصلاح این بند توجه کنند و در نهایت عدالت در این زمینه رعایت شود.

در گزارش کمیسیون تلفیق ضریب حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر به میزان 25 درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
وبگردی