آفتاب

الزامی شدن تست کرونا برای سفر از مبدا یا به مقصد خوزستانمسافران استان خوزستان باید حتما قبل از پرواز خود تست کرونا بدهند و انجام تست پی سی ار برای تمامی مسافران 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.

یکی از مقامات فرودگاه های خوزستان اعلام کرده است: مسافران این استان باید حتما قبل از پرواز خود تست کرونا بدهند و انجام تست پی سی ار برای تمامی مسافران 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است.
مهدی رزاز افزود: این دستور شامل تمامی مسافران میشود که مبدا یا مقصدشان فرودگاه خوزستان است.
به گفته ی آقای رزاز این دستور به طور کاملا جدی در فرودگاه های این استان اجرایی می گردد. در صورتی که مسافری تست پی سی ار به همراه بلیط خود نداشته باشد، اجازه سوار شدن به هواپیما را ندارد.
وبگردی