آفتاب

مرکز نوآوری توانبخشی دانشگاه رعد برگزار می کند:

اولین رویداد شتاب (استارت آپی) نیازهای فناورانه ویژه افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتیاولین رویداد شتاب (استارت آپی) نیازهای فناورانه ویژه افراد دارای معلولیت جسمی - حرکتی توسط مرکز نوآوری توانبخشی دانشگاه رعد، برگزار می شود.

محورهای رویداد:
استقلال فردی( اعم از مناسب سازی منزل و.....)
آموزشی(وسایل و نرم افزارهای کمک آموزشی در زمینه های مختلف)
مناسب سازی جامعه( امکانات و بعد فرهنگی)
فناوری های نوین در وسایل کمک حرکتی
فناوری های نوین در تجهیزات ورزشی، تفریحی و سرگرمی

جهت شرکت در رویداد با مراجعه به آدرس:
 https://raad-ac.ir/rehabtech-challenge

زمان ارسال نیاز و ایده های فناورانه:
11بهمن ماه سال 1399 لغایت 10 اردیبهشت ماه سال 1400

جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه به
وب سایت مرکز به آدرس:
https://raad-ac.ir

تلفن تماس دبیرخانه:
88371101 داخلی 11
سرکار خانم مجرد   09052550154


زمان برگزاری رویداد:  روز دوشنبه  27 اردیبهشت ماه سال 1400 از ساعت 9 الی 12

اهدای جوایز ارزنده به سه تیم برتر جهت حمایت از تولید محصول و تجاری سازی آنها
همچنین کلیه ایده های برتری که به مرحله نهایی راه یابند از امتیازات مرکز نوآوری توانبخشی رعد بهره مند خواهند شد.
وبگردی