آفتاب

جزئیات فوت علی انصاریان از زبان پزشک معالجشپزشک معالج زنده یاد انصاریان: مرحوم در ساعت 4:15 دقیقه امروز به دیدار حق شتافت.
وبگردی