آفتاب

۱۱ شهر در شرایط ناسالم قرار دارندهوای ۱۱ شهر بزرگ امروز (یکشنبه) در شرایط ناسالم قرار دارد و از این تعداد ۶ شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و ۵ شهر در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد.

سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط زیست اعلام، هوای شهرهای خرم آباد با شاخص‌ ۱۰۳، اراک ۱۰۴، قم ۱۰۸، مشهد ۱۲۲، ارومیه ۱۲۹ و تبریز ۱۲۹ ناسالم برای گروه های حساس و هوای شهرهای تهران با شاخص های ۱۵۳، بجنورد ۱۵۸، اهواز ۱۶۱، کرج ۱۶۴ و  اصفهان ۱۷۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه ها قرار دارد.

همچنین هوای شهرهای زابل با شاخص ۱۷، اردبیل ۱۹، بیرجند ۳۸، ایلام ۴۶ پاک است.

هوای شهرهای بوشهر با شاخص ۵۳، سنندج ۵۶، گرگان ۵۸، بندر عباس ۶۱، سمنان ۶۲، یزد ۶۶،  رشت ۷۸ ، کرمانشاه ۸۰، کرمان ۸۱، شیراز ۸۴، همدان ۸۸، شهرکرد ۹۲، زنجان ۹۹ و قزوین ۱۰۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد.