آفتاب

زمان واریز یارانه معیشتی دی ماه اعلام شدیارانه معیشتی دی ماه نیز به روال ماه‌های قبل ساعت ۲۴ روز دهم ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

ایسنا: از آبان ماه سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین، پرداخت کمک های معیشتی از  محل مابه‌التفاوت ایجاد شده در دستور کار قرار گرفت و در دهم هر ماه مبلغ نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

قرار بود یارانه معیشتی برای حدود ۶۰ میلیون نفر(۱۹ میلیون خانوار) از بین جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران پرداخت شود که در ابتدا با حدود ۱۷.۵ میلیون خانوار شروع شد.

مبلغ پرداختی کمک معیشتی براساس تعداد اعضای خانوار متغیر است؛ به طوری که مبلغ پرداختی برای خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷۲ هزار و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان است.

سالانه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت می شود که این روال براساس آنچه در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده نیز ادامه دارد.

دولت  بابت یارانه نقد ی۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز رقمی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می پردازد.