آفتاب

بزرگ‌ترین میراث شجریان / فیلمداشتن مخاطب خاص و همیشگی یک افتخار و داشتن مخاطب پر تعداد یک موفقیت محسوب می‌شود.

خط‌کشی‌ای که همیشه در موسیقی وجود داشته و معمولا کسی نمی‌تواند هر دو آنها را با هم در اختیار داشته باشد.همایون شجریان اما جزو کسانی است که این خط‌کشی را زیر سوال برده است.


منبع: کلاکت۱
وبگردی