آفتاب

تیغ تندِ نقدِ فراستی، این‌بار به روی خودشفراستی چند روز پیش، در یک قسمت از برنامه «کتاب‌باز»، به روایت داستانی از شاهنامه و خوانش ابیاتی از آن پرداخت، ولی این شاهنامه‌خوانی، با اشتباهات بسیاری همراه بود که انتقاد کارشناسان ادبیات و مخاطبان آگاه برنامه را در پی داشت.

خبرآنلاین: در فصل تازه «کتاب‌باز» با اجرای سروش صحت، مسعود فراستی یکی از کارشناسان مهمان و دوره‌ای این برنامه شده است.

فراستی چند روز پیش، در یک قسمت از برنامه «کتاب‌باز»، به روایت داستانی از شاهنامه و خوانش ابیاتی از آن پرداخت، ولی این شاهنامه‌خوانی، با اشتباهات بسیاری همراه بود که انتقاد کارشناسان ادبیات و مخاطبان آگاه برنامه را در پی داشت.

این منتقد سینما که با نقدهای تندش در سال‌های گذشته، به چهره‌ای جنجالی و ژورنالیستی تبدیل شده است، این‌بار به انتقاد از خودش پرداخت و در برنامه بعدی «کتاب‌باز» گفت: «فراستی شاهنامه‌ای را که دوست داشته است، اشتباه خوانده و این بدترش می‌کند. از همه شاهنامه‌دوستان و همه بزرگان و همه مخاطبان برنامه «کتاب‌باز» عذرخواهی می‌کنم. آدمی که ۳۰ سال است نعره می‌زند فرم، چرا فرم بلد نیست؟»

او ادامه داد: «این یعنی، یک نمره صفر باید به او داد. اگر فردوسی را دوست دارم که سند هویت ملی من است، حق هیچ اشتباهی در خواندنش ندارم. میدانِ شعر کلاسیک ایران، میدان منِ فراستی نیست. در میدانی که میدانِ من نیست، شاگردی می‌کنم و انتقادات دوستان که هیچ، انتقادات دشمنان را هم روی سرم می‌گذارم.»
وبگردی

مطالب مرتبط