آفتاب

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی خبر داد:

ورود مجلس به قراردادهای پروژه گوره به جاسکبدنبال انتشار اخباری مبنی بر انعقاد قراردادهای مشکوک در پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به این موضوع خبر داد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت و گو با خبرنگار آفتاب، با تاکید بر نظارت مجلس به پروژه خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک گفت: کمیسیون انرژی به تازگی به این موضوع ورود پیدا کرده است؛ قطعا مجلس بر بحث نظارت بر چنین پروژه ای بسیار حساس و‌پیگیر است. اگر قرار دادی بسته شده است ما باید بر آن نظارت داشته باشیم چراکه وقتی اقدامی انجام شده است ما نمی توانیم در قبال اقدام انجام شده ورود داشته باشیم .
طی هفته های اخیر انعقاد قرارداد میلیاردی مطالعاتی و مشاوره ای شرکت فولاد اکسین، بعد از اجرای پروژه ساخت لوله با واسطه یک شرکت رومانیایی و همچنین انعقاد قرارداد ساخت با چینی ها انتقادهایی را موجب شده است
نماینده مردم سروستان در مورد انعقاد قرارداد مطالعاتی این پروژه با اروپایی ها علی رغم اینکه ۵۰درصد این پروژه اجرایی شده است نیز خاطرنشان کرد: این بحث در حال حاضر مطرح شده است ولی اینکه این اقدام عملی می شود یا نه؟ مسئله ای است که کمیسیون با دقت آنرا بررسی می کند، قطعا هرجایی که احساس کنیم منافع ملی مان به خطر افتاده است و می توانستیم طبق تاکیدات رهبری از توان داخلی مان استفاده کنیم و این کار را انجام نداده ایم قطعا ورود پیدا می کنیم و از توان داخلی استفاده می کنیم .
رحیمی در مورد واگذاری بخش های از این پروژه به  کشورهای خارجی نیز یادآور شد: بحث های چون نحوه واگذاری به برخی شرکت ها و اینکه این شرکت ها اطلاعات مان را می برند و شرکت های به این حوزه ورود پیدا می کنند که اصلا ضرورتی به ورود آنها در این حوزه نیست جز بحث های است که ما در کمیسیون به آنها ورود پیدا کرده ایم و بررسی های داشته ایم که البته هنوز به نتیجه نرسیده ایم .
وی همچنین اضافه کرد: قراردادهایی که بسته شده است باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند و اگر قراردادهای بسته شده است که فقط اطلاعات را داده ایم ولی خروجی خوبی نداشتیم باید مورد رصد جدی کمیسیون انرژی قرار گیرند .