آفتاب

فیلم کوتاه داستانی " نیمکت " به نویسندگی و کارگردانی آقای سید آرش حسینی به پایان رسیدسیدآرش حسینی سالهاست که به عنوان دستیارکارگردان، مدیربرنامه ریزی و تولید فیلم، تهیه کننده، کارگردان، منتقد و مدرس سینما مشغول به فعالیت است.

محتوای فیلم "نیمکت" تجربة چند نظریة شخصی کارگردان است که ریشه در علوم روانشناسی، فلسفه و عرفان دارد و نیز پاسخی است به برخی از سوالات ذهنی خودآگاه و ناخودآگاه ایشان ...


به عنوان مثال یکی از سوالاتی که ذهن او را مشغول کرده و در فیلم "نیمکت" به دنبال پاسخی برای آن می باشد؛ این است که آیا اذعان به متجلی زیبایی مطلق، به تنهایی در جذبه یِ آن کافی است و یا روحیات، شرایط روانی و سیال ذهن در آن تاثیر دارد؟ او در این تایم کوتاه به نظریه نسبی و غیرنسبی بودن زیبایی و نازیبایی نیز پرداخته است.


سیدآرش حسینی هم اکنون در حال  بررسی و اقدامات اولیه یِ پرداختن به یک قصه زیبا از یک نویسندة توانا خانم پروانه بخشی و همچنین تبدیل آن قصه به یک فیلمنامه بلند سینمایی است...


عواملی که سیدآرش حسینی را در تهیه و ساخت فیلم "نیمکت" یاری داده اند، عبارتند از:
بازیگران: نرگس کمالی. مهرسا عباس کمردی. زهرا پورباقری. آرتین پورباقری. سیما حبیبی. النا اسکندریان. شبنم هواسی. علی هواسی. امیر پرورش. رویا مجیدی و ...
فیلمبردار: شبنم هواسی. تدوین: سید آرش حسینی. عکاس: فرشته پازکیان. موسیقی: سیدمسعود حسینی. دستیار کارگردان: افشان صالحی. مدیربرنامه ریزی: مانی حسینی و رامی حسینی. مدیر روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای: علیرضا نیاکان. آرزو عموعموئی. تهیه کننده: موسسه سینماگران سینمای نوین. سرمایه گذار: سیاوش حسینی


علیرضا نیاکان