محققان دانشگاه شیکاگو با همکاری دانشمند ایرانی توانسته‌اند یکی از گسترده‌ترین تحلیل‌های موجود از عوامل ژنتیکی که در بیماری‌های پیچیده نقش ایفا می‌کنند را خلق کنند.

اگرچه بیماری‌های پیچیده به شدت مورد بررسی قرار دارند اما دلایل ژنتیکی این گونه بیماری‌ها مانند دیابت، اوتیسم و بیماری قلبی به دلیل فعل و انفعالات ژنتیکی و محیطی بیزانسی تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده‌اند.

اکنون حسین خیابانیان و همکارانش با بررسی پرونده بیش از ۱۲۰ میلیون بیمار و شناسایی روند وقوع مشترک در میان صدها بیماری توانستند با استفاده از عوامل ژنتیکی بیماریهای شناخته‌شده‌تر، یک نقشه ژنتیکی منحصربفرد خلق کنند که از پتانسیل هدایت محققان و پزشکان در تشخیص، شناسایی عوامل خطر و در آینده تولید درمانهایی برای بیماری‌های پیچیده برخوردار است.

به گفته محققان، آنها برای اولین بار دریافته‌اند که تقریبا همه بیماری‌های پیچیده از یک مجموعه منحصربفرد ارتباطات با بیماری‌های تک ژنی برخوردارند. این امر به محققان بارکدهایی از جایگاه ژنهای خاص ارائه کرد که بتوانند از آنها برای کمک به حل ژنتیک پیچیده بیماری‌های پیچیده استفاده کنند.

اکثر بیماری‌های انسان پیچیده بوده و با ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی و شیوه زندگی ایجاد می‌شوند. در سوی دیگر این طیف، بیماری‌های مندلی مانند فیبروز کیستی و کم‌خونی سلول داسی شکل قرار داشته که در اثر اختلال در یک ژن ایجاد می‌شوند. برخی اختلالات مندلی بیماران را در معرض بیماریهای پیچیده خاص قرار می‌دهند اما این نمونه‌های وقوع مشترک تاکنون در مقیاسهای کوچک مورد بررسی قرار گرفته بودند.

محققان برای بررسی همه ساختارهای ژنتیکی مشترک بین این گروههای بیماری، الگوریتمهای محاسباتی پیچیده‌ای تولید کردند که پرونده بیمارستانی بیش از ۱۲۰ میلیون بیمار را از سیستمهای بیمارستانی سراسر آمریکا و تقریبا کل جمعیت دانمارک تجزیه و تحلیل می‌کردند. آنها به بررسی روندها در وقوع بیماری پیچیده و مندلی در یک بیمار پرداختند.

آنها این همبستگیها را در ۶۵ بیماری پیچیده که همه سیستمها را در بدن تحت تاثیر قرار می‌دهند، مانند آرتروز، افسردگی و سرطان ریه . ۹۵ گروه بیماری مندلی که نشان‌دهنده ۲۱۳ اختلال بودند، بررسی کردند.

محققان ۲۹۰۹ ارتباط به لحاظ آماری چشمگیر را در کنار سطوح متناظر خطر نسبی بین هر جفت بیماری شناسایی کردند. برخی بیماریهای همراه مانند ارتباط قوی بین کمبود لیپوپروتئین و حمله قلبی بخوبی شناخته شده بودند، اما اکثریت آنها شناخته نشده بودند. برای مثال سندروم مارفان که یک اختلال بافت همبند است، بطور قابل توجهی با بیماری‌های عصبی روانی مانند اوتیسم، اختلال دوقطبی و افسردگی ارتباط داشت.

سندرم ایکس شکننده که یک اختلال ناتوانی هوشی است، دارای ارتباط معنی داری با آسم، پسوریازیس و عفونت‌های ویروسی بود که بر یک اختلال بالقوه عملکرد سیستم ایمنی بدن در این بیماران تاکید دارد.

این نقشه ژنتیکی مستقیما برای متخصصان ژنتیک و پزشکان به عنوان معیاری برای سنجش سطح خطر ابتلا به بیماری‌های پیچیده در بیماران میتلا به بیماریهای مندلی قابل استفاده است. اگرچه همچنین دانشمندان می‌توانند از آن به عنوان منبع غنی از داده‌های جدید و یک رویکرد بدیع برای درک بهتر و تولید درمانهای جدید برای بیماریهای پیچیده استفاده کنند.

محققان امیدوارند بتوانند پژوهش خود را برای بیماریهای بیشتر و داده‌های جمعیت بزرگتر و همچنین برای مقایسه پیش‌بینی‌های هود با کل داده‌های ژنومی یک جمعیت گسترده استفاده کنند.

این پژوهش در مجله Cell منتشر شده است.