نتایج یک تحقیق در انگلیس نشان می‌دهد، تازه والدین در نخستین سال تولد نوزاد خود با ۴۴ روز کسری خواب مواجه می‌شوند.

محققان انگلیسی در یک مطالعه با مشارکت یک هزار و ۸۰۰ نفر، ساعات خواب شبانه افراد در طول سال را مورد بررسی قرار دادند.

بر این اساس، افراد بزرگسال بطور متوسط در طول سال دو هزار و ۸۴۷ ساعت یا معادل ۱۱۸ روز کامل را در خواب هستند که این میزان معادل ۲۶ سال از کل عمر فرد را تشکیل می‌دهد.

در این مطالعه همچنین ساعات خواب شبانگاهی والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد، ساعات خواب شبانه این گروه بطور متوسط ۵.۱ ساعت است.

در این شرایط تازه والدین با حدود ۲.۹ ساعت کسری خواب در طول شبانه روز مواجه می‌شوند که این میزان در طول یک سال بالغ بر یک هزار و ۵۵ ساعت یا معادل ۴۴ روز است.

شیر دادن به نوزاد با ۶۲ درصد، گریه شبانگاهی با ۵۷ درصد، نگرانی از سلامت نوزاد با ۴۵ درصد در صدر فهرست علل اصلی بی‌خوابی والدین در نسختین سال تولد نوزاد عنوان شده است.