یکی از تولیدکنندگان اصلی ادوات مصرفی میکروسکوپ الکترونی عبوری با همکاری گروه میکروسکوپی نیل واتسون در دانشگاه وارویک، اخیرا موفق به تولید گریدهایی از جنس اکسید گرافن برای تصویربرداری TEM شده است که استفاده از آنها قدرت تفکیک تصویر را افزایش می‌دهد.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، گریدهای مسی با روکش پلیمری یکی از رایج‌ترین ادوات مورد استفاده در تصویربرداری TEM است. شرکت آگار (Agar Scientific) یکی از تولیدکنندگان این نوع گریدها است.

مزیت اصلی گریدهای جدید ساخت این شرکت، در استحکام مکانیکی آن است. در واقع این گریدها در عین نازک بودن، مستحکم بوده و هدایت الکتریکی و گرمایی بالایی دارند. شرکت آگار این نوع جدید گرید را در دو مدل هولی و لیسی آماده و به بازار عرضه کرده است. مدل‌های دیگر گرید اکسید گرافنی نیز ساخته شده که به زودی وارد بازار می‌شود.

فیلم‌های اکسید گرافن تولید شده توسط آگار آب‌دوست بوده و برای تصویربرداری از نانوذرات، نانوسیم‌ها و سوسپانسیون‌ها بسیار ایده‌آل است. از آنجایی که عدد اتمی این ترکیب پایین و ضخامت آن کم است، در نتیجه کنتراست بهتری نسبت به گریدهای معمولی ایجاد می‌کند. برای مطالعه در مود کرایو (cryo–TEM) گریدهای این شرکت بسیار مناسب است. در مود کرایو، لایه نازکی از یخ در سطح اکسید گرافن ایجاد می‌شود که نازک بودن آن موجب افزایش کنتراست تصویر شده و در نهایت قدرت تفکیک ساختار مورد مطالعه را بهبود می‌دهد.

این گریدها با همکاری نیل واتسون ساخته شده‌ است، واتسون و همکارانش روی برهمکنش گرافن با مولکول‌ها، اتم‌ها و خوشه‌ها کار می‌کنند. این گروه در جستجوی روش‌های استفاده از گرافن در ادوات مختلف هستند. گرافن دارای مزایای متعددی در فرآیند برهمکنش با دیگر مواد است. برای مثال به دلیل نازک بودن و شفاف بودن نسبت به الکترون، می‌توان ذرات مختلف را روی آن قرار داد و تصاویری شفاف با قدرت تفکیک بالا زیر میکروسکوپ TEM بدست آورد. گرافن را می‌توان عامل‌دار کرد و تاثیر اصلاح سطح را در برهمکنش مولکولی مطالعه کرد.