هر چند تمامی انسان‌ها زبان را در سنین اولیه آموخته‌اند اما مراحل یادگیری آن در افراد متفاوت است. برخی افراد به راحتی و دیگران با تلاش بسیار زبان جدید را فرا گرفته‌اند. تحقیقات بسیاری در مورد علل پذیرش زبان جدید انجام شده ‌است، اما در تحقیق جدید محققان اظهار کردند: آموزش مهارت‌های زبانی با ریتم یکنواخت و موسیقی نتیجه بهتری دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه خراسان، نینا کراوس از آزمایشگاه علوم اعصاب شنوایی دانشگاه نورث وسترن ایلینوی اظهار کرد: ما می‌دانیم ضربات یکنواخت نه تنها از مهارت‌های بنیادی موسیقی است بلکه با مهارت‌های زبانی نیز مرتبط است.

در این تحقیق ۱۰۰ نوجوان شرکت کردند و از آنان درخواست شد با انگشتان خود ریتمی یکنواخت ایجاد کنند. محققان میزان صحت ثبت واکنش نوجوانان به زمان را اندازه‌گیری و در این تحقیق از دستگاه ثبت امواج الکتریکی مغز به وسیله برق توسط الکترودهای متصل شده به سر استفاده کردند.

محققان دریافتند نوجوانان با آموزش موزیکالی نسبت به نوجوانان بدون چنین فرآیندی عملکرد بهتری دارند و مغز واکنش بهتری به گفتار دارد. محققان اظهار کردند: واکنش موج الکتریکی این افراد با امواج صدا تطبیق می‌یابد.

وی در ادامه افزود: می‌توان امواج مغز را ثبت و آن را مانند صدا پخش کرد. این اصوات مانند امواج صدا خواهد بود. به‌نظر می‌رسد اجزای ترکیبی مهم در خواندن با تجربه موزیکالی قدرتمندتر می‌شوند. موسیقی‌دانان با واکنش‌های شنوایی- عصبی همسان هستند.

محققان معتقدند آموزش موزیکال در مهارت‌های زبان بسیار بهتر و تفسیر زبان فراگرفته از طریق صداها در مغز تاثیر دارد.

نتایج این تحقیق در نشریه علوم اعصاب منتشر شده‌ ست.