پژوهشگران دانشگاه دوک در تحقیقات خود دریافته‌اند، کارمندانی که پاداش خود را با سایر همکاران تقسیم کرده یا آن را به موسسات خیریه اهدا می‌کنند، از رضایتمندی شغلی و توانمندی بالاتری در محیط کار برخوردار خواهند بود.

محققان در سه مطالعه جداگانه، میزان رضایتمندی شغلی کارمندان چند شرکت و بازیکنان تیم‌های ورزشی را هنگام دریافت پاداش مورد بررسی قرار دادند.

در نخستین مطالعه به تعدادی از کارمندان بانک استرالیا مبالغ ۲۵ تا ۵۰ دلار برای کمک به موسسات خیریه داده شد؛ افرادی که مبالغ بالاتری را به موسسات خیریه اهدا کردند، از شادی و رضایتمندی بالاتری در مقایسه با افرادی که رقم کمتری پرداخت کرده بودند، برخوردار بودند.

در مطالعه دیگر، محققان کارآیی بازیکنان ۱۷ تیم ورزشی در کانادا و ۱۴ گروه فروش دارو در بلژیک را مورد بررسی قرار دادند و به یک سوم از این افراد مبلغ ۲۰ دلار برای خرج کردن بین خود یا سایر هم تیمی‌ها داده شد.

در هر دو مطالعه محققان دریافتند، زمانی که این پاداش با سایر هم تیمی‌ها تقسیم می‌شود، عملکرد تیم بطور چشمگیری بهبود پیدا می‌کند و این درحالیست که با افزایش کارآیی تیم، درآمد کلی افراد نیز افزایش پیدا می‌کند.

در تحقیق دوم (فروش دارو) نیز مشخص شد، به ازای هر ۱۰ دلار پاداش که با همکاران خرج می‌شود، فروش کلی ۵۲ دلار افزایش پیدا می‌کند.

«لالین آنیک» از نویسندگان این تحقیق تأکید می‌کند: نتایج سه مطالعه مجزا نشان می‌دهد، تغییر تمرکز از خود به سمت دیگران و تقسیم پاداش با همکاران به افزایش رضایتمندی، توانمندی و حس نوع دوستی در محیط کار کمک می‌کند.

همچنین محققان دریافتند، کارهایی که نیاز به تلاش مضاعف دارند، برای کارمندان جالب، سرگرم کننده و لذت بخش تر از کارهای بدون نیاز به تلاش هستند.

نتایج این پژوهش در مجله PLoS ONE‌ منتشر شده است.