محققان دانشگاه ساوث‌همپتون، سیستم رادار جدیدی ابداع کرده‌اند که از شیوه شکار دلفین‌ها با استفاده از شبکه‌های حباب الهام گرفته است.

سیستم رادار پالس معکوس دوقلو(TWIPR) می‌تواند بین اهداف واقعی مانند انواع خاصی از مدارهای الکترونیکی مورد استفاده در مواد منفجره یا دستگاه‌های جاسوسی از اهداف درهم مانند اجسام فلزی از جمله لوله و بطری نوشیدنی که ممکن است توسط رادارهای سنتی و آشکارسازهای فلز اشتباها بجای اهداف اصلی شناسایی شوند، تمایز قائل شود.

این سیستم رادار از قابلیت‌های طبیعی دلفین‌ها برای پردازش علائم سونار خود به منظور تمایز قائل شدن میان اهداف اصلی و غیر اصلی در آب حباب‌دار استفاده کرده است.

برخی دلفین‌ها در اطراف دسته‌های ماهی‌ها یک شبکه حباب ایجاد می‌کنند که ماهی‌ها را مجبور به جمع شدن در کنار هم می‌کند. این علائم سونار دلفین‌ها اگر نتوانند بین ماهی و حباب تفاوت قائل شوند، کار نخواهد کرد.

به گفته محققان، می‌توان روش TWIPR را بر روی امواج الکترومغناطیسی اعمال کرد و اینکه همین روش را می‌توان با رادار بکار برد.

محققان برای آزمایش این فرضیه، با همکاری محققان دانشگاه لندن پالسهای رادار TWIPR را بر روی یک هدف(آنتن دوقطبی با دیودی در نقطه تغذیه آن که در دستگاههای منفجره و جاسوسی مورد استفاده است) برای تشخیص آن از هدف غیر اصلی(بشقاب آلومینیومی و چراغ رومیزی غبارآلود) اعمال کردند.

در این آزمایش، هدف کوچک به نمایش سیگنالی با ۱۰۰ هزار برابر قدرت بیشتر از هدف غیراصلی پرداخت که یک بشقاب آلومینیومی با اندازه ۳۴ در ۴۰ سانتیمتر بود.

این پژوهش در مجله Proceedings of the Royal Society A منتشر شده است.