یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد باکتری موجود در دهان انسان منحصر به فرد است و می تواند برای تشخیص هویت یک فرد به قدرتمندی اثر انگشت عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان از باکتری دهانی بویژه آنهایی که در زیر لثه زندگی می کنند برای تشخیص هویت قومی افراد استفاده کردند.

پژوهشگران حدود ۴۰۰ گونه میکروب مختلف را در دهان ۱۰۰ شرکت کننده این مطالعه که به چهار قومیت مختلف آمریکایی های آفریقایی تبارقو، سفید، چینی و لاتین تعلق داشتند، شناسایی کردند.

بررسی ها نشان داد فقط دو درصد از گونه های باکتری در تمامی این افراد به طور مشترک البته در غلظت های مختلف بر اساس قومیت و ۸ درصد باکتری ها در ۹۰ درصد شرکت کنندگان وجود داشت.

محققان دریافتند هر گروه قومیتی در این مطالعه، توسط نشانه ای از گروه های میکروبی مشترک نشان داده شده اند.

"پورنیما کاپور" استادیار پریودنتولوژی از دانشگاه دولتی اوهایو می گوید: این نخستین بار است که نشان داده می شود ترکیبات دهانی در تشخیص قومیت انسان موثرند.

وی افزود : در این زمینه هیچ دو نفری دقیقا مانند هم نیستند. مانند آنچه که در اثر انگشت شاهد آن هستیم.

کومار از روش شناسی تعیین توالی عمیق DNA برای دست یابی به دید عمیق بی سابقه ای از این جوامع میکروبی در محیط طبیعی خود استفاده کرد.

آنها به دستگاه برنامه دادند تا میکروب های زیر لثه را بر اساس قومیت گروه میکروبی داده شده طبقه بندی کند و این شیوه توانست با ۶۲ درصد دقت قومیت فرد را درست پیش بینی کند.

این در حالی است که هویت قومیت آمریکایی های آفریقایی تبار بر اساس نشانه میکروبی دهانی شان با دقت ۱۰۰ درصدی نشان داده شد.

براساس این یافته ها محققان تایید کردند که یک نوع درمان دهانی برای همه افراد مناسب نیست و باید راهبرد شخصی سازی شده ای برای مراقبت از دهان ایجاد شود.

مهمترین نکته این مقاله، کشف این نکته است که گروه های میکروبی دهانی خاص قومیت، می تواند افراد را به بیماری هایی در آینده مستعد کند.

اگرچه تغییر شیوه های مراقبت از دهان و دندان بر اساس این یافته ها بسیار زود است اما این یافته ها نشان می دهد این شیوه می تواند به ارائه ابزارهایی برای تشخیص استعداد یک فرد برای ابتلا به بیماری ها تبدیل شود.

کومار و همکارانش باکتری های بزاق، سطوح دندان و زیر لثه را برای این مطالعه جمع آوری کردند.