قدرتمندترین دستگاه ام آر آی جهان به مرحله تکمیل نزدیک می‌شود.

ابزار جدید قادر خواهد بود ۱۱.۷۵ تسلا را تولید کند و این میدان به اندازه کافی برای بلندکردن ۶۰ تن متریک قوی خواهد بود.

به دست آوردن این میزان تسلا نیازمند دقت فوق‌العاده در طراحی و تولید آهن‌رباهای ابرسانا در هسته‌ سیستم ابداعی است. رکورد پیشین تولید قدرت میدانی از این دست حدود ۹.۴ تسلا گزارش شده است.

میدان‌های به این بزرگی قوی‌تر از میدان‌های مورد استفاده در برخورددهنده بزرگ هادرونی هستند که ذره بوزون هیگز را کشف کرد.

به عنوان یک ابزار تحقیقاتی، سیستم جدید امکان تصویربرداری از مغز با دقت بی‌سابقه اندازه وکسل ۰.۱ میلی‌متری را در مقایسه با یک میلی‌متر پیشین فراهم می‌کند.

به عنوان یک ابزار پزشکی نیز سازندگان در تلاش برای طراحی ایمپلنت‌هایی هستند که در میدان‌های با چنین قدرتی حرکت نکرده، گرم نشده و یا ناکام نمانند. با ارائه این تکنولوژی همچنین بر چالش‌های موجود بر سر راه کشف‌های جدید در مغز نیز غلبه خواهد شد.

ماشین‌های ام آر آی در حالت معمول از سیگنال‌های نسبتا قوی مرتبط با هسته‌های هیدروژن تصویربرداری می‌کنند. این در حالی است که با میدان‌های با قدرت بالاتر، امکان تصویربرداری از سیگنال‌های ناشی از سدیم یا پتاسیم نیز ممکن خواهد شد. این مولفه‌ها در حمل بار مرتبط با spikeهای موجود در نورون‌ها متحرک‌ترین یون‌ها هستند.

افزون بر این، ناحیه ۰.۱ میلی‌متری دارای بالغ بر هزار نورون است، بنابراین فناوری ارائه‌شده از فعالیت نورونی به صورت منفرد تصویربرداری نخواهد کرد.

سامانه ابداعی همچنین می‌تواند به رمزگشایی از تصویربرداری خصوصی مرتبط با افکار و رویاهای انسان با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با شیوه‌های کنونی کمک کند.

جزئیات این مطالعه در IEEE Spectrum منتشر شد.