مشاهده آثار ناچیز طلا در برگ درختان اوکالیپتوس در حال رشد بر روی رگه‌های طلا می‌تواند به عنوان نشانگری برای شناسایی طلاهای مدفون در عمق زمین مورد استفاده قرار گیرد.

درختان اوکالیپتوس با هدف یافتن آب در مناطق خشک، ریشه‌های خود را به اعماق زمین می‌فرستند و حتی قادر به نفوذ در مناطق غنی از ذخایر طلا هستند؛ این درختان می‌توانند ذرات میکروسکوپی طلا را همراه با آب جذب کنند.

در مطالعه جدید محققان استرالیایی، درختان اوکالیپتوس در حال رشد در دو سایت اکتشاف طلا در جنوب و غرب این کشور را با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس و با هدف یافتن نشانه‌هایی از طلا در برگ ها، شاخه‌ها، پوسته و خاک محل رشد درخت مورد بررسی قرار دادند.

ریشه برخی از درختان اوکالیپتوس با ارتفاعی بیش از ۱۰ متر تا عمق ۴۰ متری نفوذ می‌کند.

تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد، ذرات ریز طلا توسط ریشه‌ها جذب شده و با حرکت در سراسر درخت، با غلظت بسیار ناچیز در برگ‌ها جمع می‌شوند.

غلظت طلای مشاهده شده در برگ‌ها چند صد هزارم گرم در هر تن است که برای گیاه سمی بوده و به همین دلیل از برگ‌ها خارج می‌شود.

بر اساس بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا در سال ۲۰۱۱ میلادی، تنها ۵۱ هزار تن طلا در ذخایر سراسر جهان وجود دارد، اما این کشف غیر معمول، یک مزیت برای مقابله با مشکلات ناشی از کاهش ذخایر طلا و افزایش سرسام آور قیمت این فلز گرانبها محسوب می‌شود.

ارتباط بین محل رشد گیاه و ذخایر طلای مدفون در عمق زمین می تواند به توسعه فناوری‌های جدید برای اکتشافات معدنی منجر شود.

نتایج این مطالعه در مجله Nature Communications منتشر شده است.