پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در یک طرح تحقیقاتی به بررسی مقایسه‌ای کارایی نانولوله کربن چند جداره با خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما بعنوان جاذب طبیعی در حذف رنگ از فاضلاب نساجی پرداخت.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، این طرح تحقیقاتی در قالب پایان‌نامه حسن کریمیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط و دکتر حسین علیدادی و دکتر ادریس بذرافشان به عنوان استادان راهنما، در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته با استفاده از نانولوله کربن چند جداره و خاکستر حاصل از زائدات درخت خرما جهت حذف رنگ از فاضلاب نساجی انجام شد.

در این طرح تحقیقاتی، خاکستر زائدات درخت خرما در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کوره الکتریکی در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد و زمان دو ساعت تهیه شد و دانه بندی خاکستر با استفاده از الک استاندارد ASTM بر اساس پارامترهای مورد نظر و موثر بر فرآیند از جمله pH، غلظت اولیه رنگ فاضلاب نساجی و غلظت نانولوله کربن چند جداره، خاکستر حاصل از درخت خرما افزوده شده به فاضلاب نساجی و زمان‌های تماس انجام شد.

بر اساس نتایج بدست آمده میزان حذف رنگ از فاضلاب نساجی با افزایش زمان واکنش جرم جاذب افزایش می‌یابد و همچنین میزان حذف رنگ و حذف COD توسط نانولوله کربن چند جداره و خاکستر خرما در حد مطلوبی بوده، ولی کارایی نانولوله کربن چند جداره در pH اسیدی و کارایی خاکستر خرما در pH خنثی بیشتر است.

این پژوهش نشان داد: با توجه به فراوانی زائدات خرما، استفاده از خاکستر خرما در حذف آلاینده‌های زیست محیطی مقرون به صرفه‌تر است.

از نتایج این تحقیق تاکنون دو مقاله استخراج شده که مهر ماه امسال در همایش ملی بهداشت محیط در شهر تبریز ارائه شده‌اند.