محققان دانشگاه واشنگتن موفق به توسعه یک برنامه نرم‌افزاری شدند که با بررسی حرکات یوگای فرد نابینا، راهنمایی صوتی برای اصلاح و انجام بهتر حرکات ارائه می‌کند.

«کایل رکتور» از دانشجویان مهندسی و علوم رایانه دانشگاه واشنگتن تأکید می کند: این فناوری به افراد کم‌بینا و نابینا برای درک حرکت پایه یوگا کمک می‌کند.

برنامه یوگا بدون چشم (Eyes-Free Yoga) از برنامه کینکت مایکروسافت برای رهگیری حرکات بدن فرد استفاده کرده و بصورت لحظه‌یی راهنمایی صوتی برای تصحیح و انجام شش وضعیت پایه یوگا ارائه می‌کند.

برای توسعه این فناوری از هندسه ساده و قانون کسینوس برای محاسبه زوایای ایجاد شده در حین انجام تمرینات یوگا مانند خم کردن ۹۰ درجه پا یا باز کردن ۱۶۰ درجه دست‌ها استفاده می‌شود.

برنامه کینکت، زوایای هر حرکت را با استفاده از دوربین و فناوری ردیابی اسکلتی رهگیری کرده و سپس دستورات صوتی لازم را برای رسیدن به زاویه مناسب ارائه می‌کند؛ بطور مثال دستورات لازم مانند میزان چرخش شانه‌ها به سمت چپ یا خم شدن به راست اعلام می‌شود.

هر کدام از شش وضعیت، دارای ۳۰ دستور مختلف برای بهبود وضعیت موضع مورد نظر است و تمرینات از کنترل تعادل آغاز و سپس به حرکات سر و گردن و در نهایت دست‌ها و پاها ختم می‌شود.

برای ارائه دستورات صوتی صحیح در این برنامه نرم‌افزاری، با مربیان یوگا مشورت شده است.

عملکرد این برنامه نرم‌افزاری با حضور ۱۶ فرد کم بینا و نابینا که تعدادی از آنها پیش از این هرگز تمرینات یوگا را انجام نداده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت و ۱۳ نفر این برنامه را مفید و کاربردی توصیف کردند.

نتیجه کار، فراهم کردن شرایط انجام تمرینات دقیق ورزش یوگا در شرایطی مشابه تمرین در حضور مربی است.