آفتاب

ساخت دست مصنوعی در ۸ ساعت با چاپگر

ساخت دست مصنوعی در ۸ ساعت با چاپگر

یک مبتکر بریتانیایی که امیدوار است صنعت بهداشت و درمان را متحول کند اقدام به ساخت یک دست مصنوعی کرده که تولید آن توسط یک چاپگر سه بعدی صورت می گیرد.

کد N761365

وبگردی