نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ساخته شد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر مجید جوانمرد، عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و استاد راهنمای طرح «ساخت نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ» در این‌باره گفت: با استفاده از این نشانگر و با توجه به تغییر رنگ برچسب نصب شده بر روی بسته‌بندی گوشت مرغ می‌توان میزان گسترش فساد و سلامت و میزان تازگی گوشت مرغ را تشخیص داد.

وی با بیان این که این طرح خاتمه‌یافته در قالب پایان‌نامه دانشجویی کارشناسی ارشد خانم نیک‌نام‌ ارائه شده است، اظهار داشت: نشانگر طراحی شده، به صورت یک شاخص رنگی در یک برچسب برای شرایط یخچالی طراحی شده‌ و هنگامی که این برچسب در تماس با گوشت مرغ قرار بگیرد با توجه به استانداردهایی که برای آن تعریف شده‌است، وضعیت موجود گوشت مرغ را از نظر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی با ۹۵ درصد دقت نشان می‌دهد.

جوانمرد افزود: به‌ عنوان نمونه این نشانگر بررسی می‌کند که بار میکروبی و شاخص شیمیایی گوشت مرغ بدون انجام هرگونه آزمون چه میزان است.

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در پاسخ به نحوه عملکرد نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ گفت: این برچسب‌ها برای بسته‌بندی گوشت مرغ در شرایط یخچالی تا ۷۲ ساعت کارایی درنظر گرفته‌ شده‌ است.