دانشمندان آمریکایی برای نخستین بار موفق شدند از گداخت هسته ای انرژی بیشتر از انرژی صرف شده برای تولید آن بدست آورند، این امر بدان معناست که انسان یک گام به زندگی در دنیایی که منبع بی پایانی از انرژی در اختیار دارد نزدیک تر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گداخت هسته ای، فرآیندی است که خورشید برای تولید کردن انرژی استفاده می کند و می تواند برای جهان انرژی ارزان قیمت و فراوانی فراهم کند.

دانشمندان تخمین زده اند که یک کیلوگرم سوخت گداخت ( همجوشی) می تواند میزانی معادل با ۱۰ میلیون کیلووات سوخت فسیلی تولید کند.

اما تا امروز مهمترین مشکل این بود که آزمایشهای گداخت هسته ای همواره نیازمند انرژی بیشتر نسبت به انرژی تولیدی خود بود.

محققان آمریکایی در تأسیسات ایگنیشن (National Ignition Facility) در شهر لیورمور، کالیفرنیا موفق شدند این تعادل را تغییر دهند.

آنها با استفاده از ۱۹۲ لیزر از پرقدرت ترین لیزرهای دنیا یک گلوله کوچک هیدروژن را تا میلیونها درجه گرم کردند.

در عرض چند نانو ثانیه، کپسول از داخل منفجر شده و انرژی بیشتر از سوخت مصرفی در فرآیند تولید کرد.

از زمان ساخت این تأسیسات در سال ۱۹۹۷ محققان روی این نوع پیشرفت کار کرده اند. در این تأسیسات یک اتاقک قرار دارد که در آن نورونها توسط ۱۹۲ لیزر شلیک می شوند تا واکنش گداخت شبیه سازی شود. حفره های این اتاق که قطر ده متری دارد با بتن ضخیم ۳۰ سانتیمتری پوشانده شده و امکان وارد شدن اشعه های ۱۹۲ لیزر را فراهم می کند.

دمای داخل این اتاق بیش از ۱۰۰ میلیون درجه است و فشاری بیش از ۱۰۰ میلیون بار بیشتر از فشار اتمسفر زمین تولید می کند.