یکی از پیشگامان تحقیقات دی ان ای پیش بینی کرد که انسان روزی قادر خواهد بود اشکال حیات فرازمینی را روی سیاره زمین بازتولید کرده و ارگانیسمهایی با چاپگرهای سه بعدی بیولوژیکی تولید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریگ ونتر که در تهیه نقشه ژنوم انسان سهیم بود و اولین شکل حیات مصنوعی را با استفاده از مواد شیمیایی و وارد کردن دی ان ای به سلول یک باکتری تولید کرده است اعتقاد دارد دانشمندان به زودی می توانند همین رویه را برای طراحی ارگانیسمهای ابتدایی که دربرگیرنده ویژگیهای سودمند در کشاورزی یا پزشکی هستند تولید کرده و رباتهایی به فضا پرتاب کنند تا توالی اشکال حیات فرازمینی را خوانده و آنها را در زمین بازسازی کند.

وی در آخرین کتاب خود که با عنوان : حیات در سرعت نور: از مارپیچ دوگانه تا سپیده دم حیات دیجیتالی" آورده است: در سالهای آینده تولید سلولهای متنوع از نرم افزارهای طراحی شده توسط رایانه ممکن می شود. تولید سلولها از آغاز احتمالات فوق العاده ای را پیش روی بشر خواهد گذاشت.

این دانشمند همچنین پیش بینی کرده است که در آینده دستگاه ها و ماشین آلات می توانند ژنومهای تشکیل دهنده را تحلیل کرده و اطلاعات آن را از طریق اینترنت و یا حتی در فضا به زمین مخابره کنند که این امر احتمالات بیشتری را برای جستجوی حیات فرازمینی مطرح می کند.

وی تصریح کرد: چنین روزی دور نخواهد بود که ما بتوانیم یک دستگاه توالی ژنوم با کنترل رباتی به سایر سیارات فرستاده تا توالی دی ان ای هرکدام از حیاتهای میکروبی فرازمینی را که ممکن است در آن سیارات وجود داشته باشد را بخواند و ثبت کند. اگر بتوانیم این اطلاعات را به زمین مخابره کنیم می توانیم ژنوم آنها را بازسازی کنیم.

دکتر ونتر اضافه کرد: نسخه مصنوعی از ژنوم مریخی می تواند برای بازتولید حیات مریخ روی زمین مورد استفاده قرار بگیرد.