مطالعه جدید توسط محققان آمریکایی نشان می‌دهد، مغز و چشم برای شناسایی افراد بویژه از فاصله دور، به جای تمرکز بر چهره بیشتر از ویژگی های کل بدن استفاده می‌کنند.

زمانیکه تلاش می کنید فردی را از فاصله دور تشخیص دهید، بخصوص در شرایطی که چهره فرد تا حدودی تار و مبهم است، مغز با استفاده از اطلاعات دریافت از اسکن اندازه و شکل بدن، اقدام به شناسایی فرد می‌کند.

در تحقیقات قبلی عنوان شده بود که شناسایی افراد بیشتر وابسته به بررسی ویژگی های چهره است، اما نتایج مطالعه جدید این فرآیند را متکی به سرنخ های فیزیکی عنوان می کند.

محققان دانشگاه تگزاس به سرپرستی «آلیسون رایس»، نحوه شناسایی افراد را با استفاده از ویژگی های چهره یا اندازه و شکل بدن مورد بررسی قرار دادند.

«رایس» تأکید می کند: روانشناسان و متخصصان علوم رایانه شناسایی افراد را بیشتر وابسته به بررسی چهره می دانند، اما نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که شکل و اندازه بدن نیز اطلاعات مهم و قابل استفاده‌ای فراهم می‌کند که شناسایی از فاصله دور را نیز امکانپذیر می کند.

بر این اساس، چشم‌ها و مغز با انجام اسکن از شکل و اندازه بدن، در کنار بررسی ویژگی های چهره موفق به شناسایی فرد مقابل می‌شوند.

در این مطالعه گروهی از دانشجویان دانشگاه تگزاس شرکت کرده و دو عکس از دو فرد شبیه به هم به داوطلبان نشان داده شد؛ عکس اول دو فرد متفاوت، اما کاملا مشابه از لحاظ ظاهری و عکس دوم یک فرد با دو پوشش متفاوت را نشان می داد.

محققان دریافتند که اطلاعات بدست آمده از چهره به تنهایی برای شناسایی فرد کافی نیست؛ در آزمون بعدی سر و اندام دیگر برای شناسایی مورد استفاده قرار گرفتند.

اگر افراد در هنگام مشاهده عکس از ترکیب ویژگی های چهره در کنار شکل و اندازه اندام استفاده کنند، صحت شناسایی بسیار بالاتر می رود.

بینی، شکل صورت، گوش ها، دهان و چشمان در هنگام مشاهده چهره و اندازه و شکل بدن برای مشاهده کل بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

«رایس» خاطر نشان می کند: بررسی های صورت گرفته توسط سیستم رهگیری حرکات چشم نشان می دهد که داوطلبان زمان بیشتری را صرف دیدن اندام و شکل ظاهری بدن به جای تمرکز بر صورت می کنند.

محققان معتقدند که نتایج این مطالعه می تواند درک جدیدی از فرآیند شناسایی و تشخیص چهره ارائه کرده و نشان دهد که ویژگی های چهره نمی تواند به تنهایی برای شناسایی مظنونان در تحقیقات پلیس مورد استفاده قرار بگیرد.

نتایج این مطالعه در مجله Psychological Science منتشر شده است.