کیسه‌های هوای خارجی که در کناره‌های خودرو باز می‌شوند، جدیدترین ابتکارات ایمنی تولید شده برای صنعت خودروسازی به شمار می‌روند.

این کیسه‌ها از زیر درها در ۲۰ تا ۳۰ میلی‌ثانیه باز شده و از ضربه خوردن کناره‌های خودرو جلوگیری می‌کنند.

طراحان شرکت TRW Automotive اکنون در حال کار بر روی سیستم‌های رادار و دوربین برای شناسایی لحظه دقیق نیاز به باز شدن کیسه‌های هوا هستند.

آنها امیدوارند که بتوانند این فناوری را تا پیش از پایان دهه بر روی خودروهای سالون آلمان نصب کنند.

پروژه ساخت این کیسه‌های هوا توسط اتحادیه اروپا حمایت شده و کار بر روی آن از سه سال قبل در اسپانیا آغاز شده است.

کیسه‌های هوای آزمایش شده از ۲۰۰ سانتیمتر طول، ۷۰ سانتیمتر ارتفاع و عمق ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر برخوردارند که ظرفیت آنها ۲۰۰ لیتر است.

سال گذشته شرکت وولوو اولین کیسه‌های هوای خارجی جهان را در نمونه V۴۰ خود رونمایی کرد.

حسگرهای موجود در سپر جلو به ثبت تماس بین خودرو پیش از انفجار درب موتور می‌پردازد. این امر با بکار افتادن کیسه‌های جلو، فرد را از شیشه جلو دور نگه می‌دارد.

در همین حین، شرکت TRW Automotive یک خودروی اکریلیک به اندازه واقعی ساخته‌اند که توسط مدلها برای نمایش عملکرد آن در یک رانندگی نیمه خودکار رانده می‌شود.

این شرکت بر این باور است که خودروها در دهه آینده به سیستمهای ایمنی هوشمندتر مجهز شده که از شرایط جاده پیشی خواهند گرفت.

داده‌های بدست آمده از حسگرها برای عملکرد محافظتی سیستمهای کمک راننده از راننده، سرنشینان و عابران پیاده در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در خودروی آکرلیک یک رادار پیشرفته قرار گرفته که می‌تواند برای هشدار به رانندگان از تصادفات احتمالی و عابران پیاده و همچنین کاهش تاثیر ترمز و ترمزهای اضطراری مورد استفاده قرار بگیرد.

یک سیستم کمربند ایمنی جدید فعال نیز در خودرو قرار گرفته اما در یک خودروی واقعی که به شکل ناگهانی متوقف شده، می‌تواند به مدیریت انرژی ساکن در طول تصادف کمک کند.