مطالعه جدید نشان می‌دهد افرادی که به خدا اعتقاد دارند، کمتر از ملحدان داروهای اعتیادآور مصرف می‌کنند.

در این مطالعه مشخص شد، مردان جوان سوئیسی که به خدا اعتقاد دارند در مقایسه با مردان هم‌سن‌وسالشان که خود را ملحد می‌نامند، کمتر سیگار یا قرص‌های هیجان‌آور مصرف می‌کنند.

نتیجه این پژوهش که بنیاد ملی علوم سوئیس حامی مالی آن بود، نشان می‌دهد اعتقاد مولفه‌ای دفاعی در مقابل رفتارهای اعتیادآور است.

ارقام جدید حاکی از آن است که دین نقش مهمی را در پیشگیری از مصرف مواد مخدر ایفا می‌کند.

در پژوهش جدید که در مرکز سربازگیری ارتش سوئیس انجام شد، گرهارد گمل و همکارانش بین آگوست سال ۲۰۱۰ و نوامبر سال ۲۰۱۱ با تقریبا ۲۰ مرد جوان از پادگان‌های مختلف مصاحبه کردند.

آن‌ها سپس پنج هزار و ۳۸۷ پرسش‌نامه‌ای را که توسط سربازان کامل شده‌ بودند، ارزیابی کردند.

این دانشمندان، بر اساس پاسخ‌های ارائه‌شده، مردان جوان را به پنج گروه تقسیم کردند: افراد "مذهبی" که به خدا اعتقاد دارند و در مراسم‌ کلیسا شرکت می‌کنند، افراد "معنوی" که به قدرت بالاتری اعتقاد دارند اما هیچ عمل مذهبی انجام نمی‌دهند، افراد "نامطمئن" که نمی‌دانند در مورد خدا باید چه باوری داشته باشند، افراد "اگنوستیکی" که معتقدند هیچ کس نمی‌داند آیا خدایی وجود دارد یا خیر و همچنین اشخاص "ملحدی" که به خدا اعتقاد ندارند.

محققان دریافتند این گروه‌ها به مواد مخدر واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند.

در میان ۵۴۳ مرد معتقد به خدا، ۳۰ درصد روزانه سیگار مصرف می کردند و کمتر از یک درصد نیز در یک سال گذشته مواد هیجان‌آور یا کوکائین مصرف کرده بودند.

از میان هزار و ۶۵۰ نفر ملحد نیز در یک سال گذشته ۵۲ درصد سیگار و شش درصد مواد هیجان‌آور مصرف کرده بودند.

سه گروه دیگر هم در خصوص اعتقادات مذهبی و هم در مورد مصرف مواد اعتیادآور در نقطه میانی قرار داشتند.

این ارقام نشان می‌دهد مطالعات در مورد رفتار اعتیادآور نه تنها باید شامل مولفه‌های خطر بلکه باید شامل مولفه‌های حفاظتی نیز باشد.

نتایح این مطالعه حاکی از آن است که در مورد مصرف مواد اعتیادآور، اعتقاد مولفه‌ای محافظتی است.

در پایان این موضوع که آیا تفاوت بین گروه‌ها را می‌توان به ارزش‌های اخلاقی افراد جوان یا کنترل اجتماعی در محیط‌هایی نسبت داد که در آن زندگی می‌کنند، بدون پاسخ باقی ماند.