اختلال خواب یک مشکل شایع میان مسافرانی است که بین مناطق زمانی سفر می کنند و یا کارگرانی که برنامه های شیف متغیر دارند که هر دو وضعیت اختلالاتی را در برنامه منظم روزانه ایجاد می کند اما محققان دانشگاه کیوتو مدعی شده اند که دکمه بازگرداندن ساعت بدنی به حالت اول را کشف کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم تحقیقاتی از دانشگاه کیوتو توانست نتایج تحقیقات خود را روی گروهی از موشها که دارای گیرنده های وازوپرسین بودند و گروهی که دارای این گیرنده نبودند مشاهده کردند.

وازوپرسین هورمونی است که در بدن تولید می شود، محققان با سرکوب این هورمون در موشها توانستند خواب آنها را تنظیم کنند و خواب آنها را به هشت ساعت در روز بازگردانند. این درحالی است که در موشهای عادی انجام این تنظیمات ۶ روز طول کشید.

آنها همچنین با استفاده از داروی وازوپرسین نیز به نتیجه مشابه رسیدند.

مقاله کشف این تیم در مجله ساینس به عنوان مجله آکادمیک انجمن پیشرفتهای علمی آمریکا در روز جمعه ۱۲ مهر ماه منتشر شد.

وازوپرسین عمدتا مسئول حفظ آب در بدن است، براساس یافته های این تیم تحقیقاتی از دانشگاه کیوتو این هرومون نقش مهمی در حفظ ریتم شبانه روزی بدن یا ساعت بدنی ایفا می کند.

محققان نتیجه گیری کردند که تحقیقات آنها نشان می دهد که اختلال خواب مزمن و تغییر شیفتهای کاری می توانند خطر ابتلا به افزایش فشار خون، چاقی و سایر اختلات متابولیک را افزایش می دهد. این نتایج نشان می دهد که وازوپرسین می تواند یک هدف درمانی برای مدیریت رتیم شبانه روزی بدن باشد.

براساس اظهارات این محققان اختلال در خواب مسافران زمانی رخ می دهد که بین ساخت داخلی بدن و ساعت خورشیدی اختلاف به وجود می آید از این رو بدن برای تطبیق زمان به نور وابسته می شود.