گلها خیلی پیش از حضور دایناسورها، روی زمین روییده اند و ۱۰۰ میلیون سال پیش از تصورات پیشین دانشمندان زمین را آراسته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان سوئیسی و آلمانی با حفاری هسته هایی از سرزمین سوئیس قدیمی ترین فسیل های شناخته شده از اجداد مستقیم گیاهان گلدار را رونمایی کردند.

دانش پژوهان دانشگاه زوریخ می گویند: این دانه های گرده ۲۴۰ میلیون ساله که به خوبی حفظ شده اند، شواهدی هستند که نشان می دهند گیاهان گلدار ۱۰۰ میلیون سال زودتر از تصورات پیشین تکامل یافته اند.

گیاهان گلدار از گیاهان منقرض شده ای مرتبط با مخروطیان، دانه های سرخس و ژینکگوها تکامل یافته اند. فسیل قدیمی ترین گیاهان گلدار، دانه های گرده آنهاست.

دانه های گرده کوچک، قوی و فراوان هستند و از این رو آسان تر از برگ ها و گل ها فسیل می شوند.

توالی بی وقفه ای از گرده های فسیل شده گیاهان، از اوایل دوره کرتاسه آغاز شد یعنی حدود ۱۴۰ میلیون سال پیش و به طور کلی تصور بر این بود که گیاهان گلدار نخستین بار در همین دوره زمانی تکامل یافته اند.

تحقیقات کنونی، گرده های شبه گیاهان گلدار را مستند می کند که ۱۰۰ میلیون سال مسن تر هستند یعنی گیاهان گلدار احتمالا اوایل دوره تریاس (بین ۲۵۲ تا ۲۴۷ میلیون سال پیش) و حتی زودتر ریشه بر خاک زمین گسترانیده اند.

"پیتر هوچولی" و "سوزانه فیست بورخارت" از موسسه و موزه دیرینه شناسی، دو هسته حفاری شده در شمال سوئیس را مطالعه کرده و دریافتند این دانه های گرده شبیه گرده های فسیل شده ای هستند که به عنوان نخستین گیاهان گلدار شناخته می شوند.

این پژوهشگران با استفاده از میکروسکوپ اسکن لیزری کانفوکال به تصاویر با کیفیت و سه بعدی از شش نوع از این گرده ها دست یافتند. نمونه این مطالعه از منطقه ای در فاصله سه هزار کیلومتری جنوبی سایت پیشین به دست آمده است.

هوچولی می گوید: معتقدیم حتی محافظه کارترین و محتاط ترین دانشمندان نیز اکنون متقاعد خواهند شد که گیاهان گلدار بسیار پیش از دوره کرتاسه تکامل یافته اند.

محققان می گویند ساختار این گرده ها نشان می دهد که گیاهان توسط حشرات گرده افشانی می شدند و به احتمال زیاد سوسک ها مامور این کار بوده اند چرا که زنبور های عسل حدود ۱۰۰ میلیون سال بعد به جمعیت زمین افزوده شدند.