پژوهشگران دانشگاه لرستان سیستم دارو رسانی برای داروی ضد سرطان عرضه کردند که قابلیت عبور سریع از دیواره سلولی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کار تحقیقاتی پژوهشگران دانشگاه لرستان یک سیستم دارو رسانی متشکل از نانولوله کربنی، پلیمر خطی-دندریمری، نانوذرات آهن و داروی ضد سرطان دوکسوربیسین عرضه کردند.

این سیستم هیبریدی به واسطه پلیمر خطی-دندریمری، زیست سازگاری و حلالیت مناسب در محیط فیزیولوژی است و به دلیل دارا بودن داروی ضد سرطان دوکسوربیسین توانایی کشتن سلول‌های سرطانی را دارد و به واسطه نانولوله کربنی قابلیت عبور سریع از دیواره سلولی را دارا است.

در این تحقیقات که با هدف ایجاد یک سامانه دارورسانی ضد سرطان با قابلیت‌های حلالیت و زیست سازگاری بالا، قابل هدایت به بافت سرطانی، توانایی در عبور از سد غشای سلولی و حمل تعداد زیادی از داروهای ضد سرطان انجام شد ابتدا نانو ذرات آهن بر روی سطح نانو لوله کربنی قرار داده شدند و سپس نانولوله کربنی حاوی نانوذرات آهن با پلیمر خطی-دندریمری برهمکنش داده تا قابل حل در آب شود.

در نهایت داروی دوکسوروبیسین بر روی سامانه قرار گرفت.

از ویژگی‌های بارز این تحقیقات هیبربد کردن انواعی از نانومواد در یک سیستم به منظور استفاده از خواص تمامی آنها در از بین بردن سلول‌های سرطانی، است.