مطالعات جدید با همکاری دانشمند ایرانی نشان می‌دهد سلول‌های بنیادی مزانشیمال به اندازه سلول‌های مغز استخوان برای درمان بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی ایسکمیک، ایمن هستند.

تیمی از دانشمندان مدرسه پزشکی میلر دانشگاه میامی شامل دکتر بهزاد اسکویی، مطالعه‌ای را به منظور آزمایش ایمنی تزریق سلول بنیادی transendocardial با سلول‌های بنیادی مزانشیمی اتولوگ و سلول‌های تک‌هسته‌یی مغز استخوان در بیماران مبتلا به کاردیومیوپاتی ایسکمیک صورت دادند.

کاردیومیوپاتی‌ها، گروهی از بیماری‌های عضله قلب هستند که بر اثر آن‌ها این عضو نمی‌تواند جریان خون کافی را برای اعضای بدن فراهم کند و فرد دچار نارسایی‌های قلبی می‌شود.

در این میان، ارائه درمان احیاکننده برای کاردیومیوپاتی ایسکمیک نیاز عمده بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری است.

یک موضوع حل‌نشده این است که آیا سلول‌های بنیادی مزانشیمال دارای ایمنی مشابه یا کارآیی احتمالی بیشتر در مقایسه با سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان هستند یا خیر.

آزمایش‌های انجام‌شده بر روی ۶۵ بیمار شرکت‌کننده مبتلا به کاردیومیوپاتی ایسکمیک نشان داد که درمان با این نوع سلول‌های بنیادی به اندازه سلول‌های تک‌هسته‌یی مغز استخوان ایمن است.

این نتایج اساس مطالعات مهم‌تر برای ارائه ارزیابی قطعی ایمنی و ارزیابی کارایی این رویکرد درمانی جدید خواهد بود.