یک شرکت فناوری زیستی در انگلیس قصد دارد نخستین آزمایش میدانی حشرات اصلاح ژنتیکی شده در اروپا را در مقیاسی محدود انجام دهد.

دکتر «لوک الفی» مدیر علمی و از بنیانگذاران شرکت Oxitec تأکید می‌کند: مگس میوه زیتون مهمترین آفت تولید زیتون محسوب شده و می‌تواند منجر به از بین رفتن تمامی محصول یک سال شود. کنترل این آفت بسیار دشوار است، چرا که این حشره در مقابل آفت کش های موجود مقاومت پیدا کرده است.

زیتون یک محصول تجاری مهم در اروپا محسوب شده و بیش از پنج میلیون هکتار باغات زیتون در سراسر اتحادیه اروپا وجود دارند؛ تنها در یونان سالانه ۳۵ میلیون یورو برای خرید آفت کش و مقابله با آفت مگس زیتون هزینه می‌شود تا از خسارت ۶۵۰ میلیون یورویی پیشگیری شود.

محققان شرکت Oxitec با هدف مقابله با این آفت، فناوری نوینی را توسعه داده و به دنبال دریافت مجوز برای نخستین آزمایش میدانی در اروپا هستند.

در صورت تأیید و دریافت مجوز، آزمایشی میدانی در مقیاس کوچک با استفاده از مگس زیتون اصلاح ژنتیکی شده در اسپانیا انجام می شود.

هدف از این آزمایش، مبارزه با آفت محصول زیتون از طریق آزاد کردن مگس های نر حامل ژن کشتن مگس های ماده است.

در آزمایش‌های صورت گرفته در برزیل، محققان این شرکت از پشه‌های نر اصلاح ژنتیکی شده حامل ژن کشنده استفاده کردند؛ اساس این فناوری، آلوده کردن تخم های حشرات با ژن کشنده – یک تکه از کد ژنتیکی که برنامه‌ریزی می‌کند مگس‌ها در حال رشد از بین بروند – است.

نتایج به دست آمده حاکی از کاهش ۹۶ درصدی جمعیت پشه دانگ موسوم به آئدس ایجیپتی با استفاده از این فناوری است. اما نسخه جدید این فناوری اندکی تغییر پیدا کرده و محققان مگس های اصلاح ژنتیکی شده‌ای را با مکمل های غذایی پرورش می دهند که حامل ژن کشتن مگس های ماده است.

جفت گیری مگس های نر حامل ژن کشنده با مگس های ماده وحشی منجر به از بین رفتن مگس های ماده و باقی ماندن جمعیت نر می شود.

نتایج آزمایش مگس های اصلاح ژنتیکی شده در محیط آزمایشگاه و گلخانه، رضایت‌بخش عنوان شده و محققان به دنبال دریافت مجوز رسمی برای انتقال حشرات به مزارع اسپانیا و انجام آزمایش میدانی در مقیاس کوچک هستند.

در این طرح حشرات اصلاح ژنتیکی شده در میان درختان زیتون دارای تور محافظ رها می‌شوند که با این اقدام از پخش شدن حشرات در محیط اطراف جلوگیری می‌شود.