برای افراد مبتلا به خوانش پریشی، جهان واژگان و اعداد می‌تواند بهم ریخته و گیج کننده بنظر برسد؛ اکنون یکی از این مبتلایان برای نمایش دیدگاه این افراد در مورد کتاب‌ها، واژگان روی نشانه‌ها و اعداد به طراحی یک کتاب پرداخته است.

کتاب «نمی‌دانم دیدگاه مبتلایان به خوانش‌پریشی چگونه است؟» نشان داده که چگونه حروف بزرگ در زبان انگلیسی ممکن است با حروف کوچک مخلوط شده، واژگان در هم ریخته و اینکه چگونه فونتهای مختلف می‌توانند بر آسان خواندن کلمات تاثیر بگذارند.

در این کتاب همچنین به بحث در مورد بخشهایی از مغز که با وظایف مختلف مانند شناسایی رنگها ارتباط داشته و اینکه چرا خوانش‌پریشی به عنوان یک اختلال در نظر گرفته می‌شود، پرداخته شده است.

سام بارکلی، فارغ التحصیل طراحی گرافیک و فن چاپ، این کتاب را برای تاکید بر مشکل خوانش‌پریشی نوشته است.

به گفته بارکلی، افراد مبتلا به خوانش‌پریشی و دیگر مشکلات خوانشی اغلب از قدرت تفکر به شیوه متفاوت از دیگران برخوردار بوده و در نتیجه دارای عظمت واقعی هستند اما این افراد اغلب به اشتباه درک شده و با رفتارهای غیرمنصفانه مواجه می‌شوند.

بارکلی برای کسب سرمایه برای این پروژه و انتشار کتاب، آنرا در سایت جذب سرمایه کیک‌استارتر ثبت کرده و تا کنون توانسته ۱۶ هزار و ۸۰۰ پوند کمک مالی بدست بیاورد که نزدیک به ۲۰۰۰ پوند بیشتر از هدف اولیه بوده است.

خوانش پریشی یک گونه رایج مشکل یادگیری است که بیشتر بر مهارتهای دخیل در خواندن و هجی کردن تاثیر می‌گذارد.

تاثیرات بین افراد متفاوت بوده اما ویژگی مشترک مبتلایان به خوانش‌پریشی این است که سطوح خواندن آنها بطور چشمگیری پایین‌تر از همسالانشان است.

به گفته بنیاد پژوهش خوانش‌پریشی، نشانه‌های اصلی خوانش پریشی شامل معکوس دیدن اعداد و حروف در واژگان در زمان خواندن و همچنین مشکل در هجی کردن است.

کودکانی که دیرتر از همسالان خود سخن گفتن را آغاز می‌کنند، با درک واژگان هم قافیه مشکل داشته و نمی‌توانند بین صداهای واژگان تمایز قائل شوند، ممکن است با این اختلال درگیر باشند.

همچنین کودکان مبتلا به این اختلال ممکن است دیرتر از همسالان خود کارهای دیگر مانند خزیدن، راه رفتن، پرت کردن یا دوچرخه سواری را یاد بگیرند.

همچنین مبتلایان ممکن است ناهماهنگتر از همسالان خود بوده، دست راست و چپشان را از هم تشخیص نداده و در تمرکز مشکل داشته باشند.

این سازمان همچنین مدعی شده که خوانش‌پریشها بیشتر احتمال ابتلا به تب یونجه، آسم، اگزما و دیگر حساسیتها را دارند.

خوانش پریشی یک ناتوانی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون برابری ۲۰۱۰، تبعیض علیه افراد معلول در محل کار ممنوع است.

بارکلی بر این باور است که کمک به کارکنان برای درک بهتر حس همکاران مبتلا به خوانش‌پریشی می‌تواند به ارتقای کار و بهره‌وری منجر شود.

وی همچنین معتقد است که آموزش بیماران، معلمان و کودکان مدرسه در مورد خوانش‌پریشی میتواند به ارتقای اعتماد بنفس افراد مبتلا کمک کند.