کتاب Comprehensive Guide to Autism با همکاری سه نفر از محققان مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی انتشارات Springer منتشر شد.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، دکتر امیرحسین معماری، دکتر بنفشه قاهری و دکتر وحید ضیائی در نگارش دو فصل از این کتاب که به عنوان یکی از کامل‌‏ترین رفرنس‌‏های حوزه‏ اوتیسم شناخته می شود و تحت نظر King۰۳۹;s College London توسط انتشارات Springer چاپ شده، مشارکت داشته اند.

فصول نگارش شده در حوزه فعالیت فیزیکی و مسایل وزنی در اوتیسم است و عنوان آن‌ها

Physical Activity and Sedentary Lifestyle in Autism Overweight and Obesity Epidemic: Weight Status in Individuals with Autism است.