دانشمندان معتقدند میزان زمان زنده‌ماندن یک شخص در درون تابوت به میزان هوای موجود در درون خود تابوت بستگی دارد.

هر چه شخصی کوچک‌تر باشد، مدت‌ زمان بیشتری می‌تواند زنده بماند، زیرا فضای کمتری اشغال می‌کند و این به معنای وجود فضای بیشتر برای اکسیژن است.

لحظه‌ای که ذخیره اکسیژن تمام می‌شود، ناقوس مرگ به تدریج برای وی به صدا در می‌آید.

شناگران یا دوندگان ماراتن با توانایی فوق‌العاده ریوی‌شان می‌توانند با نگه‌داشتن نفسشان یک دقیقه بیشتر زنده بمانند.

در صورتی که ابعاد یک تابوت متوسط ۸۴*۲۸*۲۳ اینچ باشد، حجم کلی آن ۸۸۶ لیتر یا ۵۴.۰۹۶ اینچ مربع است.

در این میان، چنانچه حجم یک انسان متوسط ۶۶ لیتر در نظر گرفته شود، ۸۲۰ لیتر برای هوا باقی می‌ماند که یک پنجم آن یعنی معادل ۱۶۴ لیتر، اکسیژن است.

در صورتی که شخصی گرفتارشده ۰.۵ لیتر اکسیژن را در هر دقیقه مصرف کند، حدود پنج و نیم ساعت طول می‌کشد تا اکسیژن تابوت مصرف شود.

پس از آن وی به دلیل مملوشدن تابوت از دی‌اکسیدکربن خواب‌آلود شده و در نهایت، به حالت کما و پس از آن از دنیا می‌رود.