براساس آمار موسسه زمین شناسی آمریکا (USGS)، سالانه به طور متوسط حدود یک میلیون و ۴۴۴ هزار و ۴۶۹ زلزله با بزرگی بیش از ۲ در مقیاس امواج درونی زمین در دنیا رخ می‌دهد که بزرگی حدود ۱۴۴ هزار و ۴۶۹ زمین لرزه بیش از سه و بزرگی حدود هزار و ۴۷۰ زمین لرزه، بیش از پنج در مقیاس امواج درونی زمین است.

دکتر مهدی زارع، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله که در خصوص آمار زمین‌لرزه های ایران و جهان با خبرنگار علمی ایسنا سخن می‌گفت، اظهار داشت: براساس اطلاعات موسسه زمین شناسی آمریکا، هر ساله به طور متوسط یک زمین لرزه با بزرگی ۸ در مقیاس امواج درونی زمین یا بالاتر، ۱۵ زمین لرزه با بزرگی ۷ تا ۷.۹، ۱۳۴ زلزله با بزرگی ۶ تا ۶.۹، هزار و ۳۱۹ زلزله با بزرگی ۵ تا ۵.۹، ۱۳ هزار زلزله با بزرگی بین ۴ تا ۴.۹ و ۱۳۰ هزار زلزله با بزرگی بین ۳ تا ۳.۹ در مقیاس امواج درونی زمین در مناطق مختلف سراسر جهان به وقوع می‌پیوندد.

وی تصریح کرد: شمار زمین لرزه های با بزرگی ۲ تا ۲.۹ هم بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سال است.

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله خاطرنشان کرد: در ایران هم به طور متوسط هر ساله حدود ۲۵۰ زلزله با بزرگی ٤ تا ٤.٩ در مقیاس امواج درونی زمین، ۲۵ زلزله با بزرگی بین ٥ تا ٥.٩ و دو زلزله با بزرگی ٦ تا ٦.٩ رخ می‌دهد. احتمال رخداد زلزله با بزرگی ٧ تا ٧.٩ هم حدودا ٠.٢ است یعنی هر پنج سال یک مورد از چنین زلزله ای به وقوع می‌پیوندد.

زارع با بیان این که احتمال رخداد زلزله ای با بزرگی بیش از ۸ در کشور بسیار نادر است، اظهار داشت: وقوع یک یا دو زمین لرزه با بزرگی بیش از ٨ در هر سده (قرن) در محدوده فلات ایران محتمل است.

به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک ایران سالانه حدود ۱۰، ۱۲ هزار زمین لرزه با بزرگی بیش از ۱ در مقیاس امواج درونی زمین در مناطق مختلف کشور رخ می‌دهد.