آفتاب

نخستین تابوت جهان که با موتور جت پرواز می‌کند

نخستین تابوت جهان که با موتور جت پرواز می‌کند

روبرت مادوکس اهل اورگون تابوت‌-خودرویی به نام Munsters ساخته که با استفاده از دو جت‌پالس حرکت می‌کند.

کد N764431

وبگردی